Archive for maj, 2010

Dags att agera för HBT-flyktingar
31 maj, 2010

HBT- flyktingar som befinner sig i asylprocessen möter väldigt ofta stora svårigheter. Problem som att de får ett ombud som inte är särskilt insatt i dessa frågor, en tolk som tolkar fel, bostad bland landsmän som inte alls accepterar HBT-personer m.m. Dessa missförhållanden påverkar i ett senare skede den asylsökandens möjligheter till rätten att få beviljat uppehållstillstånd. Ett tragiskt exempel som vi tyvärr har fått ta del av är den afghanska asylsökande Mir Abbas Safaris, som efter flera års väntan på uppehållstillstånd och avslag efter avslag till slut inte orkade leva och avslutade sitt liv i förvaret.

Vi på Hatem & Sjunghamn Jurisbyrå tycker att dessa missförhållanden måste få ett slut. Vi har därför valt att agera och engagera oss, så söndagen den 23 maj började vi vårt engagemang i Asylprojektet, ett nätverk där aktörer, aktivister och samarbetsorganisationer träffas för att utbyta erfarenheter samt se hur vi bäst kan samarbeta kring HBT-flyktingars situation.

I egenskap av jurister, deltog på mötet tillsammans med MENA-gruppen (organisationen Svenska Mellanöstern Nordafrikagruppen) och Arabiskt initiativ som driver projektet samt flertalet andra aktörer på området för att tillsammans kunna bidra till att förbättra och underlätta HBT-flyktingars situation här i Sverige. Förhoppningen är att projektet blir startskottet för en ökad förståelse för dessa personers situation.

Annonser

Ryanair betalar inte för inställt flyg
26 maj, 2010

Ett par som skulle med ett Ryanair-plan från Bryssel till Skavsta var inställt på grund av dåligt väder. Då erbjöds paret  plats på ett plan tre dagar senare vilket makarna avböjde. Istället tog de tåget hem. Makarna krävde sedan ersättning av flygbolaget på grund av det inställda flyget, skriver DN idag.

Tingsrätten  dömde till parets fördel och ansåg att Ryanair skulle ersätta paret för en del av de kostnader som uppkommit för dem på grund av den inställda flygningen medan Hovrätten ansåg att Ryanair har visat att extraordinära omständigheter omöjliggjorde den aktuella flygningen och det kan inte anses som rimligt att Ryanair till exempel borde haft en extra besättning tillgänglig för tjänstgöring i en sådan uppkommen situationen.

Den förlorade parten, paret och Konsumentombudsmannen, menar att ett principiellt mål är nu förlorat, då fallet kommer att ha prejudicerande verkan i framtiden. Ryanair däremot är gladare över att passagerare inte har rätt till kompensation, vid extraordinära omständigheter.

Så nu fortsätter de att tjäna pengar, genom att ta betalt för toabesök och ge ut kalendrar med Ryanairs egna lättklädda  flygvärdinnor. De som åker med Ryanair, får helt enkelt leva on the edge så att säga, genom att i alla fall inte kunna kompenseras för inställda flyg vid extraordinära omständigheter. Resan kan med andra ord, bli lite dyrare än 99 kr tur och retur till  London.

Vem får kalla sig advokat?
25 maj, 2010

I Sverige får vem som helst erbjuda juridiska tjänster som jurist, då titeln ”jurist” inte är skyddad. Något krav på att faktiskt ha avlagt en juristexamen för att få kallas jurist finns alltså inte. Vi jurister som faktiskt har avlagt en examen brukar dock lägga till ett ”Jur Kand” efter vårt namn, just för att visa på att vi faktiskt har en juriskandidatexamen. Däremot är yrkestiteln ”advokat” skyddad och får endast användas av ledamöter i Advokatsamfundet.

För att få kalla sig advokat måste man alltså ha blivit invald i advokatsamfundet. Ett av de krav som ställs är att juristen, efter sin examen, måste ha arbetet under minst fem år med kvalificerad juridisk verksamhet.

Det svenska kravet på fem verksamma år är tämligen högt i förhållande till resten av Europa. Cypern kräver endast ett år och Norge, Italien och Liechtenstein kräver 2 år. De flesta andra länder kräver 3 till 4 år, medan Österrike är det enda land med samma krav som Sverige.

I syfte att i enlighet med EU:s riktlinjer bidra till ett närmande och på sikt en harmonisering av kvalifikationskraven för tillträde till advokatmarknaden har advokatsamfundets styrelse lagt fram förslag på att bl.a. minska kravet på praktisk juridisk verksamhet för jurister inför ett inträde i Sveriges advokatsamfund.

Minskningen av antalet år av praktiskt juridisk verksamhet påverkar även oss som driver egen verksamhet, i form av t.ex. juristbyrå. Kvalifikationstiden kommer, om förslaget godkänns, att minska till tre år och omsättningskravet, på 1000 timmar per kalenderår, kommer då bara att omfatta tre år istället för de nuvarande fem åren.

Aktuellt förslag ligger nu på bordet för samfundets årsstämma att besluta om den 4 juni i år och i det fall förslaget godkänns föreslås ändringen träda i kraft den 1 januari 2011.

Vill du knyta nya kontakter?
24 maj, 2010

Vill du träffa företagare och knyta kontakter? Nu har du möjligheten att följa med på nätverkslunch ute i Kista nu på torsdag den 27 maj mellan 11.00-13.15. Mer än 50 företag finns representerade och chanserna till nya kontakter är därför oändliga.

Det enda man behöver göra, om man känner för att avvara en lunch, är att gå in på affärsnätverkets hemsida, BNI Kista, och anmäla sig eller skicka iväg ett mejl till oss, så anmäler vi dig som vår besökare. Ta chansen till att träffa oss över en lunch, och en sak till, glöm inte att ta med en stor bunt visitkort.

Vi ses på torsdag!

Nadja och Anuta

Veckan som gått
23 maj, 2010

Foto: Sara Burman

Foto: Sara Burman

Ingen vecka är sig lik, inte en dag är heller sig lik egentligen. Allt beror ju på humör, ork, inbokade event, klienter och väder. Veckan på Hatem och Sjunghamn Juristbyrå började med att jag, Nadja Hatem, blev varse om naturens krafter, då askmolnet blev realitet än en gång och flygplatser och flyg ställdes in. Själv satt jag på en ö och började planera den långa resan hem. Tur som jag hade, flög jag som jag skulle och kom fram i tid. Att vara egen insåg jag var båda bra och dåligt. Bra, jag kan styra själv över mina arbetstider, dåligt, ja eftersom det kan bli en extremt kostsam historia.

Mellan stämningsansökningar, inlagor och yttranden hann vi också klämma in mingel på Legally Lady, ett event för kvinnliga jurister och advokater inom branchen. Carina Holmgren och Anette Hansson, två jurister med lång erfarenhet från affärsjuridiska byråer, var på plats för att berätta om jämlikhet inom advokatbranschen. Tillsammans har de nu startat en ny, edigare advokatbyrå. Carina och Annette, kvinnorna som vågar ta för sig och ta plats, i en traditionsbunden branch. Vi är deras groupies.

Veckan avslutades med en presentation av vår verksamhet för juridikstuderande på Uppsala Universitet, som hölls på Jontes stuga och på initiativ av Juridiska föreningen i Uppsala. Vi är otroligt glada att även vi, en mindre byrå som startar från scratch får möjlighet att få ge sin bild av arbetsmarknaden och vilka möjligheter det finns. Vi hoppas att vi gjorde ett intryck på en och annan student därute.

Kvinnor får lägre straff än män…
20 maj, 2010

…enligt en ny doktorsavhandling gjord av Angela S Ahola, på Stockholms Universitet. Genom en studie av 300 simulerade rättfall visar Angela S Ahola att, erfarna domare, åklagare, poliser och advokater dömer åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor. Även ögonvittnen till brott påverkas av dessa faktorer, skriver DN.

”Studien gör vidare gällande att kön och utseende påverkar rättens bedömningar av personlighet, yrke, moral och pålitlighet, vilket i sin tur skapar en referensram för rättens agerande. Bland annat visade det sig att gruppen domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Samtidigt så bedömde gruppen åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter, oavsett eget kön, de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga.”

Det är inte alls förvånande att en studie visar på detta förhållande då rättsväsendet består av människor, med olika bakgrund, erfarenhet, fördomar, politiska åsikter osv. Att vara ren och hel, ha kostym på sig, tala väl, vara sansad, ja dessa är alla faktorer som spelar roll vid en huvudförhandling. Att psykologi har en stor effekt på avgöranden är därför inte alls förvånande. Människor färgas av sin omgivning, bakgrund, historia, livssituation och familjeförhållande och det gäller ju även  domarna och nämndemännen i våra rättssalar.

Att driva företag i Sverige
19 maj, 2010

Vi får ofta in frågor angående möjligheten för utländska medborgare att starta och driva företag här i Sverige.  Så, jag tänkte gå in lite på området och försöka ge en överblick.

Det är skillnad på om du är EU/EES-medborgare eller om du är medborgare i ett land utanför EU. 

För dig som är medborgare i ett land utanför EU gäller följande.

Till en början behöver du självklart ett uppehållstillstånd om du ska arbeta under längre tid än tre månader med att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett redan etablerat företag.

För att kunna få uppehållstillståndet behöver du bl.a. visa på:

–          att du har det kapital som krävs för att etablera eller köpa ett företag

–          att du äger minst hälften av företaget,

–          att det är du som driver företaget och har det avgörande ansvaret,

–          att ditt företag förväntas nå en tillfredsställande vinst,

–          att du kan försörja dig och din eventuella familj, ca 60 000 kr/person/år,

–          att du har god branscherfarenhet,

–          att du har tidigare erfarenheter av att driva eget företag,

–          att du har en noggrann redogörelse avseende dina företagsplaner, samt

–          att du har kunskap i svenska och/eller engelska.

Utifrån dessa uppgifter gör migrationsverket en företagsekonomisk bedömning avseende dina företagsplaner för att avgöra om du uppfyller villkoren för att erhålla uppehållstillstånd som egenföretagare.

För dig som är EU/EES-medborgare är kraven mildare. Du har rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vill du däremot stanna längre än 3 månader måste du registrera dig hos migrationsverket.

För att bli registrerad måste du bl.a. skicka in;

–          ett registerbevis för företaget och/eller F-skattesedel,

–          en marknadsplan för företaget,

–          hyreskontrakt för lokal till verksamheten,

–          fakturor från företaget,

–          kvitto/fakturor på inköpt material,

–          momsredovisning,

–          överlåtelsehandlingar om du har köpt en redan etablerad rörelse.

Sedan finns det flera undantag från kravet om registrering, som t.ex. för EU/EES-medborgare som pendlar.

Området är som ni kan se inte det enklaste, men inget är omöjligt för oss företagare som VILL!

Asyl – en manlig grej
11 maj, 2010

I utlänningslagen anses en flykting vara den som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Detta är definitionen för den som får flyktingstatus.

Enkelt eller? Nja inte riktigt så enkelt. Att en person blir flyktingförklarad idag av Migrationsverket är nästintill omöjligt. Och i synnerhet inte om det rör sig om en kvinna som blivit våldtagen, misshandlad eller våldsutsatts på annat sätt? Det är  inte tillräckligt, för att få asyl i dagens Sverige. Kvinnor i asylprocessen, ifrågasätts väldigt ofta,  avseende trovärdighet och på vilket sätt kvinnan lägger fram sina asylskäl samt att  Migrationsverkets inte alltför ofta ser en våldtagen kvinnas berättelse som en upptrappning av asylskälen om kvinnan av olika anledningar inte klarar av att berätta allt på en gång. Kunskap om skam, skuld, heder som många av dessa kvinnor har att leva med, tas det ingen som helst hänsyn till. En våldtäkt är inte tillräckligt för att få asyl. Det är inte heller tillräckligt om en kvinna är förföljd av sitt manliga nätverk i sitt hemland, då anses det att kvinnan kan få skydd av staten. Det är ju allmänt vedertaget att i många länder existerar inget sådant skydd såsom tillexempel en kvinnojour. I vissa länder finns det, men i form av att man isolerar kvinnorna i fängelseliknande institutioner, då det är det enda sättet att skydda dem.

När får kvinnor sina asylskäl erkända av den svenska staten då? Eller är trovärdighetströskeln för asylsökande kvinnor högre än för svenska kvinnor? Jag undrar även om det inte snart är dags att vi börjar debattera kring hur utredningar om dessa kvinnors situation sköts.

Visserligen ankommer det på den asylsökande att vid utredningen av ärendet lägga fram all relevant fakta och samarbeta. Det ligger också på den asylsökande att att få fram all tillgänglig bevisning som kan styrka den ansökan man gör. Men det kan inte krävas att asylsökande kvinnor att fritt och i detalj berätta om något så allvarlig angrepp på hennes person, såsom en våldtäkt faktiskt är.

Det är allmänt känt att våldtagna kvinnor, vid exempelvis rättegångar, behöver allt stöd de kan få, för att berätta om vad de utsatts för. Asylsökande kvinnor är även de i behov av stöd i sin process att kunna bearbeta våldtäkt, tortyr med mera. Det är därför av största vikt att Migrationsverket tar hänsyn till detta och inte, som så ofta, se det som en form av upptrappning av den asylsökandes berättelse och därmed inte som trovärdig.

Idag, får väldigt sällan kvinnor asyl om det enbart grundar sig på våldtäkt, sexuell förföljelse eller heder. Det anses inte vara några asylskäl enligt utlänningslagen!

Andra tjejer som också kör sitt eget race
7 maj, 2010

Det finns otroligt många duktiga och inspirerande entreprenörer och företagare som finns därute. Vissa uppfinner hjulet på nytt och vissa gör inte det men gör om hjulet fast sjukt mycket bättre än alla andra. Idag vill vi lyfta upp andra duktiga tjejer därute som kör sitt eget race och som verkligen inte ger upp.

Louise Krahm på Krahm Massage

Hos Louise får man inte bara kramas, man får faktiskt hjälp också. Hjälp mot smärtor, krämpor, muskelvärk, stelhet, ja ni förstår. Men det fantastiska med Louise är, att det faktiskt är så att massagen hon ger inte bara är skön, nej den hjälper och tar bort smärtorna som vi, alldeles för stillasittande människor, kan lida av. Tack Louise, för att du i morse räddade min rygg och ben! Och jag ska ta till mig alla råd du gav mig.

Therese Söderström på Exito Sweden AB

 Nu kan även de små barnen som inte kan läsa hitta sina kläder med hjälp av sitt fotoTherese Söderström har uppfunnit hjulet. Ja, hon har kommit på den fantastiska idén att märka barnkläder med deras foton på. Perfekt, inga initialer, märkpennor eller annat krånligt som barn ändå inte förstår. Super.

Marie Hagberg på Passion för pr

Marie Hagberg lär dig hur du bäst når media. Hon hjälper dig att förstå hur media fungerar, vad media gillar och vad du kan göra för att synas. För att vara en framgångsrik företagare, så behöver man en och annan lektion i detta.

Caroline Wallmark på Cakka

Tjejen som designar lite annorlunda smycken som både utmanar traditionell smyckesdesign, agerar tankeväckare och utmanar könsstereotyper. Du väljer foto-hon designar.

Min morfar frågar fortfarande när jag blir läkare!
6 maj, 2010

När jag var liten ville jag bli flygvärdinna, det var det häftigaste och coolaste jag kunde tänka mig. I tonåren ville jag rädda världen. Sen blev jag jurist och senare journalist. Men aldrig en tanke på att jag skulle bli läkare, för det är ju så att de flesta barn (speciellt vi som härstammar från Mellanöstern) drömmer om att bli läkare, i alla fall får dessa drömmar inpräntade från det att man föds av sin omgivning. Och det är ju inte så konstigt, för läkaryrket är det mest statusfyllda och respektingivande i de flesta länder och i synnerhet i Mellanöstern.

Jurister däremot, ja de är rent utsagt avskummen personifierade. De ljuger och lever gott på andras misär. Min morfar, som bor i Irak idag, ringer mig fortfarande och frågar mig när jag ska ta mitt förnuft till fånga och bli läkare och blir jag inte det så borde jag satsa på att bli Sveriges statsminister istället.

Så fortsätter den här hetsen med att alla barn som har sitt ursprung i något sydligare land ska bli läkare, ingenjörer, tandläkare eller apotekare. Snedrekryteringen är därför helt klar. På dessa naturorienterade ämnen, har personer av utländsk härkoms hittat fram, men inom de samhällsorienterade ämnen är det så mycket mer homogent. Snedrekryteringen beror ju förstås inte bara på tradition utan en hel del mekanismer som finns i dagens Sverige idag, som vi inte behöver gå in på här och nu. Jag uppmanar alla med läkar/ingenjörs/apotekar och tandläkardrömmar att se sig omkring och göra lite efterforskningar, kanske hittar man något annat som man också kan tänkas brinna för?