Asyl – en manlig grej

I utlänningslagen anses en flykting vara den som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Detta är definitionen för den som får flyktingstatus.

Enkelt eller? Nja inte riktigt så enkelt. Att en person blir flyktingförklarad idag av Migrationsverket är nästintill omöjligt. Och i synnerhet inte om det rör sig om en kvinna som blivit våldtagen, misshandlad eller våldsutsatts på annat sätt? Det är  inte tillräckligt, för att få asyl i dagens Sverige. Kvinnor i asylprocessen, ifrågasätts väldigt ofta,  avseende trovärdighet och på vilket sätt kvinnan lägger fram sina asylskäl samt att  Migrationsverkets inte alltför ofta ser en våldtagen kvinnas berättelse som en upptrappning av asylskälen om kvinnan av olika anledningar inte klarar av att berätta allt på en gång. Kunskap om skam, skuld, heder som många av dessa kvinnor har att leva med, tas det ingen som helst hänsyn till. En våldtäkt är inte tillräckligt för att få asyl. Det är inte heller tillräckligt om en kvinna är förföljd av sitt manliga nätverk i sitt hemland, då anses det att kvinnan kan få skydd av staten. Det är ju allmänt vedertaget att i många länder existerar inget sådant skydd såsom tillexempel en kvinnojour. I vissa länder finns det, men i form av att man isolerar kvinnorna i fängelseliknande institutioner, då det är det enda sättet att skydda dem.

När får kvinnor sina asylskäl erkända av den svenska staten då? Eller är trovärdighetströskeln för asylsökande kvinnor högre än för svenska kvinnor? Jag undrar även om det inte snart är dags att vi börjar debattera kring hur utredningar om dessa kvinnors situation sköts.

Visserligen ankommer det på den asylsökande att vid utredningen av ärendet lägga fram all relevant fakta och samarbeta. Det ligger också på den asylsökande att att få fram all tillgänglig bevisning som kan styrka den ansökan man gör. Men det kan inte krävas att asylsökande kvinnor att fritt och i detalj berätta om något så allvarlig angrepp på hennes person, såsom en våldtäkt faktiskt är.

Det är allmänt känt att våldtagna kvinnor, vid exempelvis rättegångar, behöver allt stöd de kan få, för att berätta om vad de utsatts för. Asylsökande kvinnor är även de i behov av stöd i sin process att kunna bearbeta våldtäkt, tortyr med mera. Det är därför av största vikt att Migrationsverket tar hänsyn till detta och inte, som så ofta, se det som en form av upptrappning av den asylsökandes berättelse och därmed inte som trovärdig.

Idag, får väldigt sällan kvinnor asyl om det enbart grundar sig på våldtäkt, sexuell förföljelse eller heder. Det anses inte vara några asylskäl enligt utlänningslagen!

Annonser

Ett svar

  1. Bra skrivet! Jag kan tänka mig att det måste vara oerhört tufft för nyanlända kvinnliga flyktingar att berätta om övergrepp o dylikt som säkert är mycket skamfyllt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: