Archive for juni, 2010

Glad midsommar önskar vi er
24 juni, 2010

Midsommar och semesterledigheten står inför dörren, även för oss på Hatem & Sjunghamn Juristbyrå. Året som gått har inneburit hårt arbete och få lediga dagar, men nu förtjänar även vi lite ledighet. Så jag går nu på semester och är åter i början på juli, och bagpackern i mig har bestämt att jag måste ta mitt pick och pack i några veckor och säga adjö till Sverige, Stockholm, Karlavägen 18 och min kära kollega Anuta som kommer att hålla er uppdaterad de närmaste veckorna.

Tills dess önskar vi er en mycket glad midsommar och en fantastiskt sommar i övrigt. Det kan komma ett och annat litet inlägg från världens hörn som jag tänker besöker de närmaste veckorna.

Annonser

Akutläge för ensamkommande barn
22 juni, 2010

-Barnen får avslag på löpande band, trots mycket starka humanitära skäl. Barnens mående är extremt dåligt och risken för självmord eller annan katastrofal påföljd överhängande. Exempel på symptom som barn utvecklar är: extrema former av självskadebeteende såsom att sy ihop munnen, självsvält och att skära sig med kniv på olika delar av kroppen.

-Majoriteten av barnen kommer från Afghanistan. Har levt under miserabla förhållanden i Afghanistan, Iran och Turkiet. Majoriteten av dessa barn har först varit i Grekland där de har blivit behandlade som djur. Sedan har barnen ”fastnat” i minst ett annat europeiskt land. Där de frihetsberövats under undermåliga förhållanden tillsammans med vuxna och kriminella. Barn uppger att våldtäkter och annan kränkande behandling av myndighetspersoner är vanligt förekommande. Länder som barnen nämner är: Ungern, Bulgarien, England, Italien, Tyskland, Danmark, etc.

I Sverige diagnostiseras dessa barn med allvarliga former av PTSD, depressioner med psykotiska inslag, etc. Vissa barn vårdas på Barn och Ungdoms Psykiatriska kliniker med sk vårdintyg (Lagen om Psykiatriskt Tvångsvård, LPT). Men detta tycks inte få de ansvariga inom asylområden att rubba på sin bedömning att Dublinförordning står fast.

Gränspolis kopplas i större utsträckning i ett mycket tidigt skede. I vanliga fall kopplas polis först när barn avviker beslut om återföring. I nuläget kopplas gränspolis in om/när ungdomarna uppvisar ett dåligt mående. Migrationsverket överlämnar ärendet till gränspolis för verkställandet av ”svåra” fall. Gränspolis vill inte samarbeta med God man, Socialtjänsten eller boendet. Detta medför att ingen kan garantera ungdomarnas trygghet, vilket bidrar till att de lever under mycket stor stress, eftersom de inte vet när polis kan komma för att hämta dem. De är rädda på BUP, boendet och på gatan.

Barn och Ungdoms Psykiatriska kliniker saknar kompetens och utrymme för att erbjuda barnen en adekvat vårdform. Hälften av de intagna barnen på BUP i Malmö är ensamkommande barn. Psykiatrin saknar kompetens om asylprocessen och barnens traumatiska bakgrund och den mycket pressade situationen som barnen lever under, nonchaleras. Det är inte ovanligt att ensamkommande barn nekas tillträde på BUP på grund av att sjukvårdspersonal ifrågasätter barnens ålder eller att BUP anser att deras problematik handlar om asylprocessen eller att barnens mående är ett spel i hopp om att få stanna.

Barnen proppas fulla med psykofarmaka utan någon egentlig behandling eller lämplig uppföljning. De slussas runt mellan olika instanser inom Psykiatri och det förekommer att svår traumatiserade barn placeras på vuxenavdelningar eller rättspsykiatriska avdelningar, där de bältas många timmar i sträck och tvångsmedicineras med neuroleptika.

De frivilligas krafter räcker inte till. Väletablerade frivilligorganisationer arbetar nästan uteslutande med barn som fått PUT.

Det är ett rättsosäkert system. Det förekommer systemfel i ALLA led: från det privata till det offentliga. Barns öden hänger på vilka människor de träffar. Vilken God man de får, personal på boendena, socialsekreterare, läkare, handläggare på Migrationsverket, läkare och sjukvårdspersonal och vilken frivilligorganisation de vänder sig till.

Detta har socialarbetare, personal och goda män som inte vågar gå ut med sina namn pga rädsla för att förlora jobbet berättat för Asylgruppen i Malmö. För mer information kontakta Aida Ghardagian, aktiv i asylgruppen i Malmö på 0704 901 334.

Nya regler för egenföretagaren fr.o.m. 1 juli 2010
17 juni, 2010

Sveriges riksdag har fattat beslut om att företagares sociala skyddsnät ska förbättras genom en utveckling av trygghetssystemet omfattande arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen, i syfte att göra övergången mellan att vara anställd och starta eget företag enklare.

Från och med den 1 juli 2010 gäller de nya reglerna för dig som bedriver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

De förändringar som aktuellt beslut medför är i huvudsak följande:

1. Under de två första åren ska en nybliven företagare ha rätt till en sjukpenningsgrundande inkomst, s.k. SGI, som minst motsvarar vad en anställd person skulle få för ett liknande arbete.

2. Egenföretagares sjuk- och föräldrapenning ska i fortsättningen inte begränsas till vad en anställd skulle ha fått i lön för ett liknande arbete. Ersättningen ska istället kunna baseras på nettoinkomsten i företaget.

3. Egenföretagare ska kunna ta ut tillfällig föräldrapenning på villkor som mer liknar dem som gäller för anställda.

4. Karenstiden för sjukpenning utökas från 1 till 7 dagar för egenföretagare. Samtidigt sänks företagarnas egenavgifter till sjukförsäkringen. Företagaren ska kunna välja en längre karenstid.

5. Alla arbetsgivare ska kunna få ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader. Ett högkostnadsskydd för de anställdas sjuklönekostnader införs.

Inflyttningsfest
14 juni, 2010

I fredags var vi på inflyttningsfest hos CJ advokatbyrå i deras nya fräscha lokaler. Vi träffade många av deras trevliga medarbetare och även en och annan gammal kursare från Uppsala universitet, vilket alltid är roligt. 

Jag och Nadja kom i kontakt med Adam Grabavac, delägare och en av grundarna till byrån, redan i höstas när vi startade vår byrå med anledning av hans bakgrund. Adam Grabavac startade tillsammans med sina kollegor juristbyrån Confrere, som sedan 2008 övergått till att bli CJ advokatbyrå, vilket för oss var väldigt intressant då det idag inte finns särskilt många advokatbyråer som har sitt ursprung i en juristbyrå.

Om jag och Nadja väljer samma väg för vår juristbyrå återstår att se, men det var i alla fall väldigt inspirerande att se ett verkligt exempel för oss att relatera till.

Penningtvätt
11 juni, 2010

I onsdags var jag på ett seminarium via InfoTorg på Casino Cosmopol och lyssnade på olika föredrag om penningtvätt och den nya penningtvättslagen i relation med advokatyrket.

Reportrar från Uppdrag granskning var där och berättade om sitt inslag ”Svarta Cash” som sändes den 14 april i år, vilket var väldigt intressant. Speciellt då deras inslag handlade om hur ”vita pengar” omvandlas till ”svarta pengar”.  Jag rekommenderar er som inte sett inslaget att gå in och titta på den!

Ett väldigt intressant föredrag lämnades också avseende den nya penningtvättslagen som trädde i kraft 15 mars förra året som omfattar vissa advokatuppdrag och hur den medför kniviga situationer för advokater och jurister, då den inte är i harmoni med advokatsamfundets stadgar. Här följer några exempel på situationer där advokaten eller juristen kan hamna i kläm på grund av regelkollision.

Klientens rätt till ett biträde utan att behöva styrka sin identitet vs penningtvättslagens förbud mot att anta uppdrag om kundkännedom inte uppnås.

Tystnadsplikten vs penningtvättslagens rapporteringsskyldighet vid misstanke om penningtvätt.

Lojaliteten gentemot klienten vs penningtvättslagens meddelandeförbud – skyldigheten att undanhålla information från klienten när uppgifter om denne, avseende misstanke om penningtvätt, lämnats till Finanspolisen.

Frågeförbudet som hindrar en advokat eller jurist att höras om de omständigheter som anförtrotts advokaten eller som advokaten erfarit i samband med dennes yrkesutövning vs penningtvättslagens skyldighet att svara på frågor samt lämna ut information och dokumentation om alla uppdrag som Finanspolisen kräver ut.

Lagen är trots att den trädde ikraft förra året ändå att se som relativt ny och det är bara att vänta med spänning till det första rättsfallet som berör detta uppkommer.

Asylsökande ska få möjlighet att arbeta från dag ett
9 juni, 2010

Det skriver Billström i DN Debatt idag som kommenterar möjligheten för asylsökande att börja arbeta från första dagen de sätter sin fot i Sverige, något som blir möjligt efter 1 augusti i år. Syftet, enligt Billström, är att påskynda integrationen av asylsökande samt att det, kombinerat med kortare handläggningstider för asylsökandes ansökningar kommer att leda till en humanare asylpolitik. Den här möjligheten är dock begränsad till enbart asylsökanden som kan påvisa sin identitet. Tidigare har det nämligen varit så att asylsökanden vars ärenden tros ta längre tid än fyra månader att pröva, undantas från kravet på arbetstillstånd. Detta ska nu alltså ändras.

Vidare skriver Billström detta;  

En snabb prövning med rättssäkerheten i fokus är central när det gäller att förstärka respekten för fattade beslut. Den som under tiden ansökan prövats arbetat men som senare får avslag har med sig erfarenheter som kan vara värdefulla efter återvändandet till hemlandet.

Utan att gå in på några åsikter om detta är det viktigt att poängtera att verkligheten för många asylsökanden ser annorlunda ut än det Billström målar upp. Det är ingen dans på rosor att fly sitt land, det är inte heller solskenshistorier som dessa människor bär med sig. De allra flesta människor vill göra rätt för sig, oavsett om de bor i sitt eget land eller flyr till ett annat. Sen, om det är möjligt att finna ett jobb från den första dagen man satt sin fot i detta land är ju en annan femma. Det är ju allmänt känt att arbetsmarknaden i Sverige inte är den lättaste att ta sig in på, det även för människor som pratar flytande svenska. Så varför tror Billström att Mohammed från Somalia kommer att kunna hitta ett jobb här, så fort han anländer? Utan socialt nätverk eller kännedom om något i det nya landet, så är han ju chanslös. Det vore ju lite som att stoppa huvudet i sanden om vi ska tro något annat. Sen om denna Mohammed från Somalia inte kan visa på några som helst identitetshandlingar vilket är vanligt förekommande när någon smugglas ut från sitt hemland, så får han inte heller arbeta, för hans identitet anses vara okänd.

Min fråga är detta, varför med denna ansats till generösare invandringspolitik där den som klarar av att försörja sig själv ska eventuellt kunna får privilegier medan det i dagens Sverige finns tiotusentals människor som arbetar vitt, betalar skatt, har ett samordningsnummer, men som Migrationsverket vägrar bevilja arbetstillstånd. Människor som gång på gång visar att de minsann klarar av att arbeta och visar på god vilja genom att betala sin skatt. Istället tar staten emot skatten, av någon som inte anses ha rätt att arbeta och uppehålla sig i Sverige och som till följd av detta inte har rätt att ta del av det svenska samhället, trots att skatten dras av varje månad. Det tycker jag är en viktigare som Billström gärna får ta och skriva ett debattinlägg om.

Hett om öronen för Lundin Oil
8 juni, 2010

Nu är det riktigt hett om öronen för Lundin Oil, det svenska oljebolaget som verkat i Sudan i flera år och som idag anklagas för brott mot mänskliga rättigheter. Enligt en ny rapport, utfört av European Coalition in Oil in Sudan, framkommer det att Lundin Oil enligt internationell rätt varit delaktig i krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

Lundin investerade i februari 2007 i Block 5A i Sudan. Området var då relativt lugnt men närliggande områden pågick stridigheter som då eskalerade i samband med den oljeutvinning som förelåg. Lundin Oil ankomst till Block 5A har lett till att våldet eskalerade markant, enligt författarna bakom rapporten. Medan striderna pågick mellan 1997 och 2003 visar  bolagets årsredovisning från 2003 att Lundin Oil har en vinst på 930 miljoner kronor. 

I rapporten skriver European Coalition in Oil in Sudan bland annat att Lundin Consortium måste ha varit medvetna om de övergrepp som begicks av de väpnade grupper som även delvis värnade om deras säkerhet. 

European Coalition in Oil in Sudan anser att oljebolaget borde ställas till ansvar för sitt agerande. Vidare anser man att Lundin bör kompensera de som lidit skada på grund av oljebolagets vinster. En av författarna bakom rapporten, anser att Lundin Oil har bidragit till att det blev krig i området och inte fred och utveckling som de själva hävdar . Därför bör de kompensera offren.

Under tiden som stridigheterna pågick och Lundin Oil tjänade sina 930 miljoner satt Carl Bildt som ordförande i Lundin Oils styrelse under den aktuella tiden fram till dess att han blev utrikesminister 2006. En viktig fråga för svenska regeringen att utreda kanske?

En juristfirma är också ett företag
4 juni, 2010

Jag läser i Affärsvärlden om advokaten Monica Crusner, och om att hon driver sin advokatbyrå, som vilket företag som helst. Och då undrar jag, varför skulle hon inte det? Det vore ju väldigt olyckligt att, bara för att man är advokat, jurist, mäklare eller vad det nu må vara, tro att kunderna kommer till en enbart för att man har en fin titel eller firma.

Att bygga upp ett varumärke och en framgångsrik byrå, handlar om att kunna nätverkat, skapa och bygga. Ingen blir ju serverad jobb på ett silverfat, i alla fall inte vi som väljer att börja från noll. Så grattis Monica Crusner, på Crusner Advokatbyrå till priset som bästa affärsnätverkare, som hon mottog i dagarna.

När folkrätten inte räcker till
2 juni, 2010

‘” Ty ”Mellanösterns enda demokrati” är en demokrati egentligen bara för judar, för araberna en halvdemokrati och för de ockuperade ett dåligt skämt.” Så skriver Pierre Schori i DN debatt idag.

Ingen har väl missat nyheten om Israels senaste upptåg, attacken mot ”Ship to Gaza”, där ett flertal svenskar, bland annat Henning Mankell, Mehmet Kaplan m.fl togs till fånga och deporterades i samband med belägringen av båten. Världsamfundet rasar och Israel har idag inte många själsfränder där ute. Trots några försök till småsteg för en fredlig uppgörelse, är detta ett jättekliv bakåt. Israels agerande har lett till att de idag har tappat en stor del av den  trovärdighet som de har haft. Jag tänker inte här gå in på den Israels agerande ur ett politiskt, moraliskt eller mänskligt hänseende. Det finns nämligen skribenter som gör det bättre än mig.

Men det juridiska? Vart har juridiken tagit vägen här? Varför agerar Israel som om de stod över lagen? En demokrati som anser sig vara världsherre över all internationell lag. Alla rättslärda är överrens om att Israels agerande är ett grovt folkrättsbrott, alltså ett brott mot internaitonell rätt. Enligt folkrätten kan en stat använda sig av våld om hotet varit påtagligt. Israel anser sig antagligen vara där, att ett hot är överhängande. Det till trots, innebär inte att Israel hade rätt att borda konvojen, utan enbart visitera fartyget. När inga vapen eller dylikt fanns ombord, skulle man alltså lämnat det för sin fortsatta färd mot Gaza och palestinska folket som har rätt till skydd enligt FN:s fjärde Genèvekonvention.

Vad finns det då att göra på ett rättsligt plan? Vilka rättsliga åtgärder kan vidtas, enligt folkrätten? Folkrätten är ju allmänt känd för att vara rätt så tandlös och det mesta handlar om politiska ställningstaganden, snarare än rättsliga. Så tyvärr finns det inte mycket som FN eller världssamfundet kan göra, om inte Israel godkänner att dras inför internationell domstol och hur stor är då chansen att det godtar ett sådant förfarande när de anser sig befinna sig i krig och att det rör sig om en säkerhetsfråga. I övrigt finns möjligheterna för världsamfundet att avbryta diplomatiska förbindelser, införa sanktioner och fördöma landet Israel. Landet som anser sig vara ”Mellanösterns enda demokrati” är i själva verket en demokrati egentligen bara för judar, men för araberna enbart en halvdemokrati och för de ockuperade ett förbannat dåligt skämt.