Archive for augusti, 2010

För dig som vill ha fler affärsmöjligheter
31 augusti, 2010

…finns en ypperlig chans att följa med nu på torsdag till Kista. Där kommer jag och en hel del andra företagare, finnas på plats för att mingla, luncha, hitta samarbetspartner, leta affärmöjligheter, ja ni vet vad som gäller i ett affärsnätverk.

Så vill du ha fler affärsmöjligheter, nya kontakter eller kanske inspiration? Skicka då ett mejl till mig, så anmäler jag dig till torsdagens affärslunch mellan 11-13. Annars kan du gå in här och anmäla dig. Enkelt, smidigt och sjukt bra möjligheter.

Annonser

Nya ersättningsbestämmelser ska stärka äganderätten – vid expropriation
27 augusti, 2010

Många fastighetsägares mardröm är när staten kommer in och vill ta deras mark i anspråk. Dels då ersättningarna i de flesta fall är små, dels då markägaren ofrivilligt bli av med sin fastighet eller del av fastighet.

Möjligheten att ta andras mark i anspråk finns bland annat i expropriationslagen. För det krävs enligt lagen att ett s.k. expropriationsändamål är uppfyllt. Exempel på expropriationsändamål är att mark tas i anspråk för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikationsbehov.

Genom de nya ersättningsbestämmelserna som trädde i kraft den 1 augusti i år har ersättningen till fastighetsägaren höjts. Syftet med höjningen är att dels förstärka fastighetsägarens äganderätt, dels medföra ökad hänsyn till att fastighetsägaren vid expropriation ofrivilligt blir av med sin fastighet.

Om höjningen medför att färre fastigheter tas i anspråk genom expropriation är inte troligt, då kostnaderna för markförvärv i de flesta fall är en mindre del av den totala investeringsutgiften. Frågan som återstår är om höjningen av ersättning i praktiken medför en starkare äganderätt och ökad hänsyn för fastighetsägaren.

Paddla ut och paddla för livet
24 augusti, 2010

Vi brukar vara ute och föreläsa för organisationer, universitet och företag och ibland får vi presentkort. Vid ett av våra föreläsningstillfällen fick vi en kajakupplevelse. Då även vi inför hösten ville ha en kickoff bestämde vi oss för att lösa in presentkortet vid ett av våra inbokade planeringsmöten.

I söndags förmiddag begav vi oss till Aspudden för att pröva på att paddla kajak – för första gången! Vi utgick från att instruktör skulle finnas på plats och en genomgång skulle erbjudas.

Till vår förvåning – fick vi endast en livväst, en kajak och två paddlar. Några instruktioner om hur denna lilla båt skulle manövreras fick vi inte. Och istället för att kräva instruktioner eller i vart fall ta oss tid att på land försöka komma underfund med hur en kajak hanteras, drog vi ut kajaken i vinterviken och började paddla – något instabilt.

Vågorna var stora och även om solen sken var det inte något superväder för kajak paddling enligt de lärda. Väl ute på öppet vatten minglade vi lite lätt förskräckta med motorbåtar och ihärdiga vågor.

Efter att ha snurrat runt sjön ett antal varv, bestämde vi oss för att vi nu minsann visat att vi kan och vågar, så vi tog oss i land och lämnade in våra paddlar. Därefter var det dags för planeringsmötet.

Vid en tillbakablick på vår kajakupplevelse kan man tycka att vi nog inte borde ha gett oss ut mitt bland de höga vågorna utan någon som helst aning om hur man hanterar en upp och nedvänd kajak. Men, då jag och Nadja inte är personer som låter lite rädsla komma emellan oss och en häftig upplevelse såg vi tyvärr inte någon annan utväg än att paddla ut och paddla för livet.

Är Wiki den nya rättsskällan?
13 augusti, 2010

I ett upphovsrättsligt mål har domstolen hänvisat till gratisencyklopedin Wikipedia, och måste vara första gången det händer någonsin i domstolens värld. Att en rättslärd hänvisar till en sida på Wikipedia är ju en BIG NO NO. Att hänvisa till en information på en hemsida, och inte en rättskälla i vanlig ordning, såsom lagstiftning, praxis eller doktrin har i princip varit en av de absolut mest tabubelagda både inom akademin såsom i arbetslivet. 

Som allmänt känt är ju Wikipedia en sida där vem som helst kan gå in och ändra information. Det är inte heller fullt pålitlig information att använda som sista källa, Wikipedia är en informativ källa i första hand, när man behöver förvissa sig om en viss frågeställning. Av denna anledning  är det med häpnad jag läser denna notis.

Rasförbud mot kamphundar eller gallring av hundägare
11 augusti, 2010

Diskussionen om vissa hundraser som klassas som kamphundar ska förbjudas eller inte har varit pågående under flera år. Senaste utredningen som gjordes var regeringens hundutredargrupp som 2003 kom med förslag om att lägga mer ansvar på hundägaren, bereda polisen större befogenheter och erbjuda hundägare utbildning. Några större förändringar efter denna utredning har dock inte märkts av.

Än idag dyker det upp en och en annan löpsedel med rubriken ”kamphund anfaller” eller ”X blivit attackerad av kamphund”. Media fokuserar endast på hunden och glömmer helt bort att hunden har en ägare som har ett ansvar.

I Sverige ser vi hunden som människans bästa vän. Men så snart det uppstår en incident där en hund är inblandad varför ska vi då diskutera rasförbud och avlivning av hunden? Varför inte istället titta på hundens ägare, den som uppfostrat och faktiskt ansvarar för hunden. Inte någonstans i debatten kan jag se ett riktigt ansvar från hundägare, vilket är sorgligt. Främst då den största inverkan i hundens liv och beteende är just hundägaren och inte rasen.

Någon med goda kunskaper om hundar vet att även den sötaste Golden retrievern kan gå till attack och orsaka stora samt livshotande skador. Vad det i grund och botten handlar om är alltså inte rasen på hunden, utan typen av hundägare.

Som hundägare har jag sett flertal hundägare till det som kallas kamphundar, vars hundar är så väluppfostrade att hundägare till små gläfsande Chiuauor borde skämmas. Men sen har jag även sett hundägare till söta Collier och Taxar där hunden löper amok och ägaren varken har någon koll eller bryr sig.

Det handlar inte om en ras utan om hundägaren. Det är okunskap som ligger bakom tanken att aggressiviteten hos hundar beror enbart på rasen. Aggressivitet finns hos de flesta raser och kan även tränas upp.

De hundägare som behandlar sina hundar som dockor eller inte förstår eller bryr sig om hunden och hunduppfostran kommer givetvis genom sin okunskap att uppfostra hundar som skapar kaos och i värsta fall skadar någon. Oavsett om det är en liten Mops eller en Rottweiler.

Sedan måste vi människor komma ihåg att hundar inte är leksaker oavsett hur söta eller hur coola de ser ut. De är djur och som vilka andra djur är de farliga utan rätt uppfostran.

Om oss i Jusek
9 augusti, 2010

Äntligen är artikeln om oss i Jusek klar. Ni hittar den här och snart i brevlådan för er som har Jusek som förbund när papperstidningen kommer ut.

Hyresrättens skick
4 augusti, 2010

Regler kring vilket skick en hyreslägenhet ska vara i finns i Jordabalkens 12 kapitel, även kallad Hyreslagen. Men även om lagstiftningen tydligt ställer krav på lägenhetens skick sammanfaller inte alltid hyresgästens och hyresvärdens åsikter om förvaltningen av fastigheten och lägenheten.

Skicket på lägenheten, speciellt i de fall hyresrätten avser en bostadslägenhet är oftast av stor vikt för hyresgästen, men det kan ibland vara svårt att veta vilket skick man som hyresgäst har att kräva. Från lagstiftningen framgår att hyreslägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt den allmänna uppfattningen i orten, såvida avtal om bättre skick inte föreligger.

Kravet på att lägenheten ska vara fullt brukbar innebär inte enbart att det ska vara möjligt att bo i lägenheten utan det innefattar även vissa krav på lägenhetens standard. Sprickor i badrumstak, uttjänta dörrar och sliten målning har t.ex. ansetts innebära att lägenheten inte är fullt brukbar.

Om lägenheten inte håller det skick som följer av lagen kan du som hyresgäst vidta vissa åtgärder mot hyresvärden. De åtgärder du har rätt till är s.k. självhjälp, uppsägning i förtid, nedsättning av hyran, skadestånd eller åtgärdsföreläggande.

Men då det i många fall kan vara svårt att som hyresgäst med säkerhet veta huruvida skicket på lägenheten verkligen uppfyller lagstiftningens krav eller inte, är det fördelaktigt att i första hand kontakta hyresvärden och diskutera de problem som föreligger med denne och i andra hand, om någon överenskommelse inte kan nås mellan hyresgästen och hyresvärden vända sig till hyresnämnden. Fördelen med att vända sig till hyresnämnden innan man som hyresgäst vidtar några drastiska åtgärder är att hyresnämnden utreder huruvida skicket på lägenheten uppfyller lagstiftningens krav eller inte samt tar beslut i frågan huruvida hyresvärden är skyldig att vidta förbättringar avseende lägenheten.

I vissa fall kan hyresvärden och hyresgästen inför en inflyttning ha avtalat om bättre skick än det som ställs av lagstiftaren. I det fall en sådan överenskommelse träffats är hyresvärden skyldig att tillhandahålla det skick som avtalats. Har man som hyresgäst en skriftlig överenskommelse med hyresvärden om bättre skick kan man vända sig till hyresnämnden med avtalet i det fall hyresvärden inte tillhandahåller överenskommet skick.

Svårare är det om man som hyresgäst endast har en muntlig överenskommelse. Inte för att den inte är giltig, för även muntliga överenskommelser är giltiga, utan för att här kan det uppstå bevissvårigheter. Det kan bli väldigt svårt för hyresgästen som endast muntligen kommit överens med hyresvärden om bättre skick att visa på detta, speciellt om hyresvärden förnekar förekomsten av en sådan överenskommelse. Men det sagt innebär det inte att det inte finns några möjligheter att visa på att en muntlig överenskommelse om bättre skick föreligger, men att då skriftligt avtal saknas, får andra bevismedel vidtas, såsom eventuella vittnen.