Archive for december, 2010

God jul och gott nytt år från Oss till Er
22 december, 2010

Vi på Hatem & Sjunghamn har haft ett händelserikt år med båda uppgångar och nedgångar (men mest uppgångar om vi får skryta lite). Nu är det dags för oss att ta lite semester och vara lite         lediga, första gången på 1,5 år, priset man får betala som egen företagare. Men det gillar vi och jobbet har aldrig känts så givande och spännande som nu. Vi ser redan fram emot januari. Vill       man nå oss, gör man bäst i att mejla oss på info@hatemsjunghamn.se. Ja, vi är arbetsmyror och kan inte låta bli att läsa mejlen då och då.

Vi önskar er en riktigt god jul med mycket värme, god mat och massor med kärlek och ett smashing gott nytt år, så hörs vi snart igen!

Peace and love

Nadja Hatem & Anuta Sjunghamn

Annonser

Grekland inte tjänligt som första land
16 december, 2010

Grekland har från och med idag ansetts inte vara ett säkert land att tvinga asylsökande att söka asyl i, om de råkat passera det. Ja, det var ett beslut som Migrationsöverdomstolen har fattat avseende en asylsökande som passerat Grekland i sin väg mot Sverige. Enligt lag, den så kallade Dublinförordningen, måste det första asylland som en asylsökande passerar pröva asylskälen. I praktiken innebär det att till exempel ett ensamkommande flyktingbarn som passerar ex. Grekland i sin väg mot Sverige söka asyl i Grekland och ingen annanstans i Europa. Asylansökan måste också ske i Grekland om den asylsökande har tillfångatagits av grekisk polis eller räddats på öppet hav. Då har han, enligt lagen passerat Grekland och måste söka asyl där. Skulle han söka i Sverige, kommer ett snabbt beslut om att Dublinförordningen gälla och han deporteras.

Vad gäller just Grekland har det idag kommit ett nytt avgörande med innebörd att Migrationsverket ska pröva asylskälen hos alla dem som enligt tidigare praxis skulle ha överförts till Grekland. Ett mycket välkommet avgörande då rättsläget varit mycket oklart och många frivilliga organisationer har arbetat för att få fram en sådan ändring med hänsyn till att just Grekland har haft extrema svårigheter med att upprätthålla ett rättssäkert och humant mottagande av asylsökande.

Niqab – inte visat utgöra ett hinder egentligen…
1 december, 2010

… varför ett förbud mot niqab utan grund som visar på det faktiska hinder som den utgör strider mot diskrimineringslagen.

DO Katrin Linna meddelade nyligen i ett omtalat fall att utestängning av en elev från undervisningen bara för att hon bär niqab strider mot diskrimineringslagen.

Rätten att bära religiös klädsel är skyddad, men medför inte att skyddsföreskrifter kan åsidosättas. Dock måste en skola eller en arbetsgivare som anser att religiösa plagg utgör ett allvarligt problem eller är i strid med gällande skyddsföreskrifter, innan den utestänger en person, söka finna en lösning på eventuellt hinder. Att utestänga en person endast för att hon/han bär viss religiös klädsel strider alltså mot diskrimineringslagen. Här ställs alltså krav på utredning som visar att den religiösa klädseln utgör ett hinder i utbildningen eller i arbetet och strider mot säkerhetsföreskrifter samt att någon lösning inte finns att finna på problemet innan en person kan utestängas.

Att enbart en persons klädsel inte ska kunna utgöra grund för utestängning från utbildning och arbete bör för de flesta vara en självklarhet. En annan inställning skulle medföra att skola och arbetsgivare kan bestämma elevers och personals klädsel efter egen vilja, helt utan regelramar. Och kravet på att en utredning måste vidtas och goda försök till att lösa problemet, i det fall klädseln utgör ett problem, föregå en eventuell utestängning bör även det vara en självklarhet för de flesta. Endast när klädseln utgör faktiskt och allvarlig risk eller hinder, utan möjlighet till annan lösning bör uteslutning av personen komma ifråga.

I det omtalade fallet i vilket DO:s beslut kom att meddelas visade utredningen i ärendet på att kvinnan trots sin niqab genomfört sin utbildning med gott resultat. Hennes religiösa klädsel hade alltså inte utgjort något hinder för utbildningen, varför grund för avstängning från utbildning inte förelegat.