Archive for februari, 2011

Föreläsare på Elsa
23 februari, 2011

Igår fick vi äran att återvända till våra hemtrakter Uppsala och besöka Elsa, The European Law Students´ Association i Uppsala, för att få föreläsa om vår historia och byrå. Uppsala, vår gamla studentstad, och också där vi slets mellan juridiska biblioteket och nationerna väcker alltid fina minnen till liv.

Att dessutom få träffa ett gäng glada juridikstudenter, trots stress över studierna och ovisshet inför framtiden ändå väljer att sitta och lyssna på oss humanjurister fram till 21 på kvällen är alltid lika roligt att se.

Annonser

En riktig David och Goliatkamp
17 februari, 2011

Mycket av vårt arbete handlar om att kämpa för människors fri och rättigheter i myndigheter och i domstolar. En kamp som förs med pennan, en god argumentation och ganska ofta kompromisser. Det händer inte heller så ofta att man ”vinner” ett stort case, så som många tror att en god jurist ska göra och om man inte gör det så är man en sämre jurist, tror somliga. Men när man får igenom sin argumentation och övertygar domstolen och speciellt om det rör en principfråga, då skuttar hjärtat lite extra. Sen att kunna meddela klienten ett sådant glädjebesked är höjdpunkten av vårt jobb. Idag vill jag lyfta upp ett par ärenden som vi har kunnat vända och som vi är mycket stolta över.

1. En person flyr Irak på grund av hot, trakasserier och förföljelse. Migrationsverket tror inte på honom, anser inte att hans ärende är tillförlitligt samt att hoten inte direkt är riktade mot honom. Han får avslag genom alla instanser och rent juridiskt finns det då tyvärr inte mycket kvar att göra, annat än att söka på 12:18 i Utlänningslagen för verkställighetshinder och försöka få en ny prövning enligt 12:19 Utlänningslagen. Vi försöker, då vi ansåg att det förelåg nya omständigheter (nya hotbrev) som borde lyftas upp. Migrationsverket vägrade och gav då igen avslag. Vi överklagar till Migrationsdomstolen, som gick på vår linje och återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny prövning. De tvingades mer eller mindre ge honom uppehållstillstånd. Vi vann vårt första viktiga principiella mål.

2. En kvinna vägras medborgarskap, för att kvinnan ifråga inte kan styrka sin identitet. Språktester visar att kvinnna ifråga är från Irak. Det finns ett pass och massor med andra id-handlingar. Personen är gift och har barn som kan styrka hennes identitet. Migrationsverket ansåg att, kvinnan inte kunde styrka sin identitet, att passhandlingar från irakiska ambassaden i Sverige, ej är tillförlitliga, och att man måste hämta sitt pass från sitt hemland, trots att man har flytt landet pga rädsla för sitt liv. Kvinnan ifråga hade erhållit ett giltigt pass från irak, som hämtats ut av hennes far (som dessutom själv varit ambassadör i många år), vilket inte heller godtogs av migrationsverket. Överklagan gjordes till Migrationsverket, som gick på vår linje och menade på att det inte är rimligt att neka en person medborgarskap på detta sätt. Att ett pass hämtat från Irak, även om det är fadern som hämtat det själv, med en stämpel från irakiska ambassaden för att styrka äktheten tillsammans med alla andra handlingar, är tillräckligt för att styrka sin identitet.

3. Ett par har gift sig, en bor i Sverige, den andra utomlands. Personen i Sverige har ett arbete på heltid och tillsvidare, och bor i en lägenhet i andra hand. Personen utomlands nekas uppehållstillstånd på anknytning då Migrationsverket anser att det nya kravet på försörjning samt bostad inte är uppfyllt och att ett boende i andra hand inte kan godtas. Det överklagades med hänsyn till orimligheten och diskrimineringen i ett sådant avgörande till Migrationsdomstolen som också gick på vår linje.

Hur häftigt är inte det här? Sådana här fall gör vårt jobb lite extra roligt att gå till.

Ny praktikant på Hatem & Sjunghamn!
7 februari, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriststudent på tredje terminen från Stockholm med stort intresse för MR-frågor. Lägg nu även till praktikant på Hatem & Sjunghamn juristbyrå! Jag heter Alexandra Palm Politidis och har fått den fantastiska möjligheten att få praktisera hos Nadja och Anuta.

Jag har alltid tillhört den där gruppen människor på juristprogrammet som vill ”rädda världen”. Vi är inte många i förhållande till de blivande affärsjuristerna och har ingen aktningsvärd status, men ändå vet alla vilka vi är. Och jag är stolt över att tillhöra den gruppen.

Efter att ha varit intresserad av MR-frågor sedan tonåren har jag lärt mig att det inte går att rädda hela världen. En fältstudieresa med fokus på jämställdhet i Nicaragua fick mig att inse att det blir svårt att ens rädda halva. En kurs i Globala genusfrågor lärde mig att jag inte kan rädda världen, den måste rädda sig själv. 1,5 år på juristprogrammet har fått mig att upptäcka hur man kan bistå och företräda människor som bor i världen och behöver hjälp.

Att få praktisera på Hatem & Sjunghamn blir mitt första steg mot verkligheten från universitetets skyddande murar. Det ska bli spännande och otroligt lärorikt!