Archive for mars, 2011

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå söker uppsatspraktikant
30 mars, 2011

Du som ska skriva ditt examensarbete och vill kombinera det med praktik kan få möjlighet att praktisera hos oss på Hatem & Sjunghamn Juristbyrå som erbjuder praktikplats till student som vill få erfarenhet vid en humanjuridisk byrå inom ramen för sin uppsatspraktik under hösten 2011.

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå är en humanjuridisk byrå som uteslutande arbetar med humanjuridiska frågor inom brottmål, familjerätt samt migrationsrätt. Vi erbjuder dig en utmanande, omväxlande och lärorik praktikplats där egna initiativ och kreativitet uppskattas.

Praktiktjänstgöring innebär praktiskt juridiskt biträde i olika ärenden på byrån. Utöver sedvanliga administrativa arbetsuppgifter kommer du att få en inblick i det dagliga arbetet vid en humanjuridisk byrå där du även är byrån behjälplig med att t.ex. genomföra rättsutredningar och upprätta promemorior.

Du som söker praktik bör ha lätt för att sätta dig in i nya ärenden och rutiner, vara självständig samt ha lätt för att samarbeta. Vi kommer fästa stor vikt vid praktikantens personlighet. Du bör även ha goda betyg och behärska svenska och engelska mycket väl. Ytterligare språkkunskaper, företrädesvis goda kunskaper i arabiska är en merit liksom utlandserfarenhet. Social kompetens, samarbetsförmåga, effektivitet, flexibilitet samt initiativförmåga ser vi som ytterst viktiga egenskaper hos den sökande.

Praktiktiden är 10 veckor.

Vänligen skicka din intresseanmälan med några korta rader om dig själv via e-post till info@hatemsjunghamn.se och ange i ämnesraden ”praktik”, senast den 1 maj 2011.

Annonser

Workshop på Centrum för Samtidsanalys
29 mars, 2011

För andra dagen i rad håller vi på Hatem & Sjunghamn Juristbyrå workshops i ämnet Religion-Integration-Familjerätt och Mänskliga Rättigheter i samband med det årliga seminariet som Centrum för Samtidsanalys anordnar. Gårdagens workshop hölls tillsammans med advokaten Peter Althin samt Samaa Sarsour från Salaams Vänner, som är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fred (KrF). Projektet Salaams Vänner bidrar till att skapa förståelse, visa religionens samhällsansvar och roll för fred samt visa att samexistens berikar. Bland deltagarna finns diakoner, präster, imamer, lärare, politiker, jurister och övriga intressenter i dessa frågor. Gårdagens samtal var mycket intressant, och givande och vi har ännu en dag kvar att se fram emot.

Stämpel i passet ger irakisk kvinna svenskt medborgarskap
21 mars, 2011

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå har genom att överklaga Migrationsverkets beslut kommit att ändra på praxis kring styrkt identitet för erhållande av medborgarskap. Ett utdrag kring målet finner ni nedan.

Migrationsverket avslog en irakisk kvinnas ansökan om svenskt medborgarskap med anledning av att verket ansåg att kvinnan inte styrkt sin identitet. Även om kvinnan åberopat ett irakiskt pass i original menade verket att hon inte visat att hon personligen ansökt om eller hämtat ut passet hos behörig myndighet. Verket påpekade vidare att varken irakiska identitetskort, medborgarskapsbevis eller personbevis och dokument från irakiska ambassaden i Stockholm uppfyller de krav på säkerhet som krävs för att styrka kvinnans identitet. Efter att kvinnan överklagat beslutet till migrationsdomstolen hade hon i sitt pass erhållit en stämpel från ambassaden som bekräftade att hennes personuppgifter var kontrollerade och äkta. Mot denna bakgrund och då kvinnan i övrigt uppfyller förutsättningarna för medborgarskap bifaller domstolen nu överklagandet.

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå- Månadens företag
17 mars, 2011

Till månadens företag valdes Hatem & Sjunghamn av och artikel finner ni på Drivhusets nyhetsbrev. Nedan lite kort utdrag från artikeln.

”Nadja har varit på vägledning hos Drivhuset och hennes företagarkarriär började med en enskild firma, då hon frilansade som journalist. För Nadja har det alltid varit naturligt att vara sin egen chef. Den enskilda firman fick sen läggas på is för att ge utrymme för det aktiebolag som hon tillsammans med Anuta nu har startat.

– Det mest fantastiska med att vara egen är att jag helt själv planerar morgondagen som ändå brukar kunna sluta hur som helst, då dagen kan ta vilken vändning som helst. Att vara egen betyder färre rutiner och större utrymme för drömmar och visioner, säger Nadja.”

Nominerad till Ten Outstanding Young Persons
16 mars, 2011

Hatem & Sjunghamn kan nu meddela att Nadja Hatem är en av de nominerade till den internationella tävlingen Ten Outstanding Young People of the World (TOYP) som precis som namnet antyder, ska välja ut tio personer mellan 18 till 40 år som på ett positivt sätt bidragit till individers eller samhällets utveckling.

Med motivering  att Hatem & Sjunghamn vill ge en röst till de som inte tidigare har hörts och göra den rättsliga processen tillgänglig för alla har Nadja Hatem valts till en av de nominerade. Vi på Hatem & Sjunghamn tycker att det är otroligt inspirerande och överraskande att få vara bland övriga, duktiga och driftiga nominerade till tävlingen.