Archive for september, 2011

Välkomna på after work!
19 september, 2011

Kom och mingla med oss på vår afterwork den 28 september klockan 18.00-20.00 på Clarion Hotel, norra Bantorget.

Osa gärna senast den 27 september  på info@hatemsjunghamn.se

Annonser

Hatem & Sjunghamn fick rätt i Kammarrätten!
19 september, 2011

Efter ett års kamp kunde ett gift par återförenas i Sverige.

En nu 39-årig man ansökte i mars 2010 om uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin i Sverige bosatta maka. Migrationsverket avslog ansökan då makans bostad inte var tillräckligt stor samt då hon saknade försörjning. I migrationsdomstolen anförde vi på Hatem & Sjunghamn Juristbyrå som mannens ombud att makan hade fast anställning samt hyrde en trerumslägenhet i andra hand. Migrationsdomstolen fann att detta var tillräckligt för att makan skulle anses ha en ”tillräckligt stabil och ordnad livssituation” och att det inte var rimligt att kräva ytterligare bevisning kring hyresförhållandets beständighet. Domstolen beviljade därför mannen ett ettårigt uppehållstillstånd.

Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen som konstaterade att boendet måste ha viss varaktighet. Migrationsöverdomstolen fann, efter prövning att, när det är fråga om just andrahandsuthyrning så ska en prognos göras huruvida anknytningspersonen har förmåga att, i minst ett år, tillgodose bostadsbehovet. Migrationsöverdomstolen fann att bostadskravet ska anses vara uppfyllt om anknytningspersonen vid prövningstillfället, antingen faktiskt förfogar över en bostad avtillräcklig storlek och standard under minst ett år framöver, eller om det vid en prognos framstår som sannolikt att ett sådant boende är ordnat föri vart fall ett år framöver.

Mannen beviljades uppehållstillstånd på anknytning till sin fru.

Välkomna till Hatem & Sjunghamns första nyhetsbrev
19 september, 2011

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå firar två år i Stockholm.

Det firar vi med att lansera byråns nyhetsbrev som ni, välutvalda kontakter får ta del av. Vi hoppas att ni accepterar detta och fortsätter vara våra trogna prenumeranter. En gång i månaden kommer ni att få ta del av ett fullspäckat nyhetsbrev med nyheter från byrån, inbjudningar till afterworks, seminarier och annat matnyttigt inom juridik och entreprenörsskap.

Vårt nyhetsbrev kan du läsa här

Vill du också få Hatem & Sjunghamns nyhetsbrev? Skicka ett mail med din e-postadress till info@hatemsjunghamn.se så kommer ett nyhetsbrev dimpa i din inbox en gång i månaden.