Archive for oktober, 2011

En gång blev vi förordnande av migrationsverket…
25 oktober, 2011

Förra veckan kunde vi höra ett inslag på Sveriges radio om migrationsveret och dess förfaranden kring hur de förordnar offentliga biträden för nyanlända asylsökanden. Vi har länge påpekat att det föreligger brister och vi har även talat med migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik om detta, något som han inte alls höll med oss om.    

Vi har under dessa två år som verksamma jurister inte vid något tillfälle blivit förordnade av migrationsverket som på eget initiativ gett oss i uppdrag att företräda en asylsökande. Detta trots att vi skrivit brev till migrationsverket ett tiotal gånger, anmält oss till deras s.k. lista som finns över ombud och försökt att tala med ansvariga. Vi har till och med talat med rättschefen. Däremot blir vi alltid begärda av asylsökande- som vill företrädas av oss och känner till oss. Migrationsverket tvingas då att förordna någon av oss då den asylsökande har rätt att själv få välja, även om de flesta som anländer av naturliga skäl inte känner till ett enda ombud att begära- och det är där problemen uppdagas. 

Vi har varit i kontakt med hundratals asylsökande som fått sitt sista avslag och menat på att deras biträde inte lade fram all bevisning de hade, att tolken inte tolkat rätt eller att de upplevt att deras biträde är från Migrationsverket och inte bara förordnad av verket. Vi har till och med stött på asylsökanden som fått ombud som sedan länge varit uteslutna ur advokatsamfundet. Att migrationsverket hänvisar till att man måste vara advokat för att förordnas är därför inte ett godtagbart skäl när verket dessutom förordnat uteslutna advokater.

Så vi undrar migrationsverket- hur det kommer sig att vissa ombud får över 200 förordnanden per år medan andra ombud och anmärkningsvärt nog de som är eftertraktade av många asylsökanden inte får ett enda förordnande? Det är en oerhört viktigt fråga som måste belysas och debatteras.

Minst lika viktigt att debattera är hur rättssäker en process blir när Migrationsverket väljer sin egen motpart.

Annonser

Hur du undviker bluffakturor och falska avtal!
18 oktober, 2011

Många nyföretagare, oftast de som har en enskild firma, är idag måltavla för oseriösa företag. Småföretagare kan få fakturor för något de aldrig beställt eller inte trodde var en beställning. Ibland händer det till och med att dessa oseriösa företag helt plötsligt skickar en faktura för något som nyföretagaren trodde var ett kostnadsfritt erbjudande.Det kan också röra sig om fakturor på en mycket högre summa eller en avsevärd längre bindningstid än vad som troddes vara överenskommet.

Många av dessa säljare ger erbjudanden, säger det man vill höra och ger en de villkor man önskar under början av telefonsamtalet, men när det går över till en inspelning och de läser upp avtalet är det många som inte riktigt lyssnar, utan bara säger ja och utgår från att säljaren läser upp det som de talat och överenskommit om tidigare.

Avtalen som läses upp kan då skilja sig i pris, bindningstider, kvalité och innehåll av den tjänst som de sålt till en när man får avtalet i handen.

Tänk på det här innan du väljer att köpa något från någon som vill sälja till dig som företagare;

– Som företagare är du inte längre privatperson. Inte ens om de ringer dig på kvällstid. Många som driver enskilda firmor har sällan, i vart fall till en början, gjort en tydlig skiljelinje att de inte enbart är konsumenter längre.

– Agera direkt om du ingått ett avtal för varor eller tjänster som du inte vill ha.

– Ingå aldrig muntliga avtal eller skriftliga avtal för den delen där du är osäker på innehållet eller vilket företag du har att göra med. Be hellre att få återkomma och läs igenom allt i lugn och ro och vid oklarheter, kräv skriftliga förtydliganden och förklaringar i avtalet.

– Anser du att du blivit lurad/vilseledd på ett sätt som är att anse som bedrägeri, gör då en polisanmälan.

 

Är annorlunda märkvärdigt?
13 oktober, 2011

På väg mot Sundsvall och Timrå kommun. Varken Hatem eller Sjunghamn har varit i Sundsvall eller Timrå kommun. Men det är inte anledningen till varför vi tar oss till Sundsvall- även om att aldrig ha varit där borde vara en tillräcklig orsak.

Nä, vi är inbjudna till Timrå kommuns näringslivsdag för att hålla en inspirationsföreläsning som vi har valt att kalla Är annorlunda märkvärdigt?

Kaxigt? Måhända. Men vi är kaxiga och vågar stå för vägen vi har valt. Dessutom verkar fler och fler tycka att vårt val av väg och arbetssätt är inspirerande och upplyftande- vilket vi tycker är extremt upplyftande, även för oss. Vi hoppas därför ta vår publik med storm- även den här gången.

 

Börjar man med ”HEJ DOMSTOL”?
10 oktober, 2011

Att starta företag är inte lätt. Inte heller är det lätt att starta en juristbyrå från scratch. Särskilt inte, när man inte har suttit ting eller arbetat på en byrå i syfte att få med sig verktyget till sin egen byrå. Ett så enkelt exempel är när man skriver sin första anståndsbegäran- hur gör man? Börjar man med HEJ DOMSTOL?

Läs intervjun med Anuta Sjunghamn på Dagens Juridik där hon beskriver de första staplande fotstegen mot en egen byrå.