Det skriftliga bevisets värde – En nationalitetsfråga

De flesta jurister anser att våra viktigaste handlingar ska dokumenteras i skrift, om inte för att undvika oklarheter parterna emellan så för att bevisvärdet av skriftliga handlingar är högt.

Rådande praxis inom migrationsrätten visar dock att bevisvärdet av skriftliga handlingar är kraftigt varierande beroende på dokumentens beskaffenhet. Handlingar från länder där den tekniska utvecklingen gått långsammare än i Sverige, exempelvis Irak och Somalia, tillmäts idag ett lägre bevisvärde än motsvarande handling från ett I-land. Detta även om det är fråga om en officiell handling utställd av en myndighet. Detta leder inte bara till problem för individen som kan få svårt att bevisa sina skyddsskäl utan också till en bevisvärdespresumtion som ofta ålägger den sökande en allt för stor bevisbörda. Denna presumtion står nämligen i direkt konflikt med principen om tvivelmålets fördel, the benefit of the doubt.

Denna princip innebär att en asylsökande skall få en lättnad av sin bevisbörda då han eller hon gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse och hans eller hennes allmänna trovärdighet inte ifrågasätts. Det faktiska resultatet av denna principkrock blir att trovärdigheten hos en asylsökande från ett land där handlingar och dokument typisk sett är av enklare beskaffenhet ifrågasätts direkt då bevisning åberopas, vilket ger att den asylsökande går miste om den bevislättnadsregel som tillkommit för att skydda honom eller henne i just sådana situationer.

Ett vägledande avgörande behövs för att skapa klarhet i en fråga som inte sällan ställer till det och som idag innebär att det skriftliga bevisets värde är en nationalitetsfråga.

Gästbloggare: Jonas Flodström

Annonser

There are no comments on this post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: