Archive for juni, 2013

Midsommar i Gamla Stan!
20 juni, 2013

 

Och så har vi äntligen flyttat till Johannesgränd 2 i Gamla stan. Gamla stan med sin historia och dess internationella prägel där man varje morgon möts med ett nytt språk är en bas för oss att trivas i.

Välkomna att hälsa på och ta en titt i vårt k-märkta hus.

Och tills vi ses önskar vi er alla en väldans fin midsommar och ledighet!  

Annonser

Familjerättsskola del II- Bodelningen
11 juni, 2013

Många par skriver idag antingen ett äktenskapsförord eller ett samboavtal (beroende på den relation som paret ingår) antingen i samband med relationens inledande eller under relationen, där de tillsammans i förväg bestämmer vilken/vilka egendom/ar som ska utgöra gemensam egendom och hur denna egendom ska fördelas vid en framtida separation. Kanske inte den absolut mest romantiska överenskommelse ett par kan ingå, men absolut en handling som kan förenkla bodelningen vid en separation.

Självklart finns det inga som helst juridiska krav på att ett par måste skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal och för de par som i förväg inte bestämt vad som utgör gemensam egendom och hur denna egendom ska fördelas vid en bodelning kan lösa dessa frågor i samband med eller efter separationen.

Om paret är gifta och är överens så kan de bestämma att en bodelning ska ske i enlighet med deras överenskommelse. Parterna kan då själva eller med hjälp av en jurist skriva ned överenskommelsen där det redogörs för hur bodelningen ska göras och skicka in den till Skatteverket för registrering. Någon motsvarande registreringsmöjlighet av bodelningen finns inte för sambor.

Skulle det däremot finnas oenigheter i fråga om bodelningen som paret inte kan lösa sinsemellan och heller inte med hjälp av ombud, så kan de vända sig till domstolen för att ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses, som kan hjälpa till med bodelningen genom att besluta om vad som ska ingå i bodelningen, hur det ska värderas och sedan fördelas mellan paret.

Sambor har precis som de som är gifta rätt till en bodelning, men det finns skillnader och begränsningar vilka hänsyn måste tas till, såsom vad som utgör sambors egendom, då t.ex. enbart sambornas gemensamma bostad och bohag normalt ingår, samt när det gäller tiden för att begära bodelning, då en part som vill ha en bodelning måste begära detta inom ett år från den dag då samboförhållandet upphörde.

I övrigt finns det en djungel av praxis på området för att här kunna redogöras för och ovanstående är väldigt generell information som enbart är till för en fingervisning.

Praktik- ett måste för första anställningen
3 juni, 2013

Oavsett vilket yrke ditt hjärta klappar för så finns det en gemensam nämnare för att lyckas; du måste vara bra i praktiken. Att ha bra betyg och god teoretisk kunskap i all ära men med detta kommer du inte långt med i dagens arbetsmarknadsklimat.

Inom vissa yrken är den praktiska kunskapen än viktigare. Snickare, frisör och jurist för att nämna några. Inom dessa yrken, som alla på sitt eget sätt utgör ett hantverk, är det den praktiska kunskapen som skiljer agnarna från vetet och som slutligen avgör vem som kommer att få återkommande klienter/kunder och vem som blir en dagslända.

Trots detta har juristutbildningen, som i alla bemärkelser är en yrkesutbildning, under de senaste åren gått emot att bli helt teoretiskt lagd. De få inslag av praktik som finns bli färre och färre till förmån för den teoretiska kunskapen. Det senaste nedlaget för den praktiska kunskapens anhängare är då juristprogrammet på Stockholms universitet låter kursen examensarbete med praktik utgå. Kvar för studenterna finns från höstterminen 2013 bara att välja examensarbete utan praktik. Alltså ytterligare lite teori till de tidigare fyra åren av, just det, teori. Stockholms universitet är heller här inte ensamt, denna lösning tillämpas redan på de två andra stora lärosätena för jurister; Lund och Uppsala.

Att praktik inte går att genomföra tillsammans med examensuppsatsen är i och för sig en sanning med modifikation. Enligt Stockholms universitets hemsida kan studenterna även fortsättningsvis göra praktik i samband med sin uppsats. Dock så ska sådan då göras utöver det teoretiska momentet om 30 hp. Frågan blir då hur många studenter som kommer att vilja eller ha möjlighet att göra praktik utöver att skriva uppsats på heltid? Troligen inte särskilt många. Beviset på detta har redan kommit då ansökningarna till de tidigare så åtrovärda praktikplatserna på Hatem & Sjunghamn minskade drastiskt i antal inför höstterminen. Detta är den kortsiktiga effekten. Den långsiktiga kan tyvärr inte förväntas bli annan än att de jurister som i framtiden utexamineras kommer att vara än mindre förberedda för det praktiska yrkeslivet än vad de är idag. Synd, tycker vi praktiker som vet skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap.