Archive for juli, 2013

Nya rättigheter för papperslösa
23 juli, 2013

Några mycket viktiga och efterlängtade rättigheter har äntligt landat sedan den 1 juni 2013 för alla de s.k. papperslösa, människor som lever utan tillstånd i Sverige.

Rättigheter för barn
Barn som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska ha samma rätt till skola som alla andra, har riksdagen beslutat.Rätten till utbildning sträcker sig från förskola upp till gymnasienivå. Ett villkor är att för att få gå i gymnasiet ska studierna ha påbörjats före 18 års ålder. Det innebär att alla barn från 6-18 årsålder i Sverige har rätt till skolgång och ska erbjudas en plats på en skola. Förslaget har dock kriteserats då det inte finns något förbud mot att polisen kan leta efter papperslösa barn i skolor vilket gör att föräldrar ofta känner sig maktlösa och rädda för att skicka sina barn till skolan. Erfarenhetsmässigt har vi dock sällan stött på att polisen går in i en skola och förvartar barn, dock betyder det inte en garanti att så inte kan ske. Det är då upp till varje enskild polis att avgöra, vilket därför kan bli oerhört godtyckligt. Ett förbud hade varit på sin plats förstås.

Subventionerad hälso- och sjukvård för papperslösa

Från och med den första juli 2013 har vuxna papperslösa migranter laglig rätt till subventionerad hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande i Sverige.

Vilket betyder rätt till;
•Vård som inte kan anstå, inklusive tandvård
•Mödrahälsovård (graviditetskontroller)
•Preventivmedelsrådgivning
•Vård vid abort
•En hälsoundersökning
•Subventionerade läkemedel (50 kronor per uttag)
•Kostnadsfri vård enligt smittskyddslagen

Vi går åt rätt håll. Dock ännu inte hela vägen om vi ska leva upp till våra åtaganden under FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning om god och säker vård.

Annonser