Archive for oktober, 2013

Fler hål i väggen efterlyses!
31 oktober, 2013

DSC_7774

Det florerar rätt många myter i vårt avlånga land. Myter om hinder som sätter käppar i hjulet för den som vill starta ett företag eller har en förträfflig idé som denne vill realisera. I myter finns ju förstås alltid en gnutta sanning- annars skulle de aldrig uppstå. För faktum är att Sverige är ett land där man talar klarspråk, det ska vara ordning och reda, det ska vara rättvist och tryggt. Det får inte finnas några som helst tvivel kring säkerhet, trygghet och rättvisa. Tre element som är fundamentala för att nå den utveckling som Sverige lyckats uppnå men också tre hörnstenar som ibland är hämmande och till slut en dödsdom mot den som vill realisera en idé eller vara entreprenör på heltid.

Låt mig ta två exempel där alltför många regleringar leder till kollaps av människors djävlar anamma att starta något nytt, spännande och intressant. Kanske något som också tar de ur arbetslöshet.

Hen bosatt på en liten ort har varit arbetslös en längre period och hen börjar inse att möjligheterna till en anställning är mycket små, varför hen kommer på den förträffliga idén att hen, som gillar att baka bröd, ska starta ett eget bageri. Verksamheten påbörjar hen genom att börja baka i sitt hemmakök. Ryktet går att det har startats ett bageri, som för övrigt saknas på orten och beställningarna haglar över hen, grannarna köper sitt morgonbröd och hen blir ett välkänt ansikte på orten och någon att räkna med. När de första limporna börjar säljas och hen börjar gå plus minus noll, så får hen ett oanmält besök av kommunens miljökontor som inspekterar hens livsmedelsföretag och huruvida det uppfyller villkoren i livsmedelslagstiftningen. En lagstiftning som aldrig har beskyllts för att vara lättbegriplig.

Efter kontrollen fick hen veta att hens privata kök inte höll måttet när det kom till hantering av livsmedel och att hen måste hitta en lämplig lokal för ett bageri och att hen nu inte kunde baka mer bröd tills hon löst frågan. Från att ha älskat sitt arbete, och dess kärnverksamhet att baka bröd, var det dags för hen att ge sig ut på djupt vatten och havet av pappersarbete, med byråkratiskt språk, för att få ett tillstånd att få göra det hen älskar mest av allt. Att få baka bröd, träffa sina kunder och leverera nya recept.

I en annan del av landet är hen en person bosatt i en storstad som tröttnat på stadens uteställen och bestämmer sig för att öppna en ny bar, nischad mot en musikintresserad publik. Den nya baren ska vara en plats där okända artister och musiker får en plattform att uppträda. Baren blir ganska snabbt en mycket populär plats, kvällarna fylls snabbt med båda nya musiker och en publik som ser den nya baren som sitt andra vardagsrum. En kväll står ett antal gäster runt baren och börjar dansa till dansant musik som ett band spelar på scen. Hen och ägaren av baren, som står i baren och servererar, blir uppsökt av en civilklädd polis, som meddelar att restaurangen inte har ett danstillstånd och att hen nu som ägare riskerar böter.

Regler och styrdokument är bra. Skydd, säkerhet och trygghet är också bra. Myndigheternas vilja att detaljstyra varenda liten uppkommen situation och reglera varje verksamhets alla aspekter däremot är en fråga som hämmar människors vilja att uppnå något nytt, ta sig själva ur arbetslöshet och stå på egna ben. Det måste finnas en balans mellan att uppmuntra medborgarna att våga ge sig på att skapa något nytt och att reglera allt i minsta detalj. Jag längtar ihjäl mig efter hål i väggen som serverar något nytt eller koncept som med en första anblick skulle verka vara helt osannolikt i dagens Sverige. Det kanske är dags att släppa en aning på staten kontroll och låta friare tyglar få styra människor. Jag är säker på att vi skulle få ett Sverige som är mer kreativt, spännande och en intressant plats att leva i.

Signerat: Nadja Hatem

Annonser

Revaprojektet är högst aktuell
21 oktober, 2013

Den som tror att revaprojektet har fått ett slut efter den massiva kritiken den erhöll när det uppdagades kring polisens metoder för att få fast papperslösa, har fel. Revaprojektet är högst aktuell och ännu ett pågående projekt. Förra veckan kunde tidningen Arbetaren avslöja hur poliser utklädda till byggjobbare grep tre personer med utländsk bak-grund vid tunnelbanan i Rågsved i södra Stockholm. Detta genom att vanliga människor hade spelat in händelsen och lagt ut det på Youtube.

Läs artikeln i Arbetaren och de uttalanden som byrån har gjort kring polisens agerande i samband med jakten av papperslösa.

Från Strindberg till Mahr
1 oktober, 2013

”Det tycks mig som om vi samtliga voro berusade…” Det var den första fullständiga svenska meningen som författaren Theodor Kallifatides sa på en kräftskiva. En aningen Strindbergskt kan man tycka, men det är inte särskilt märkligt då han lärde sig svenska språket just med hjälp av Strindbergs stora verk Fröken Julie, som han översatte från svenska, till engelska och senare till grekiska. För på 60-talet fanns det inga lexikon mellan svenska och grekiska, han tvingades gå en omväg. På det här sättet lyckades Theodor Kallifatides på några få år gå från potatisskalare, till lärare i praktisk filosofi och senare debutera som författare. Resten är en fantastisk historia, som är mäkta imponerande. Idag har vi SFI-skolor och Sverige har kommit en aningen längre än 60-talets Sverige. Men fortfarande krävs det oerhört mycket från den enskilde att lyckas i det här landet, med att lära sig det svenska språket och komma ut på arbetsmarknaden. Det här nyhetsbrevet vill vi därför tillägna de s.k. främmande rättsinstitut som uppstår även inom vårt svenska rättsväsende, i takt med att fler och fler människor i Sverige har anknytning till andra länders rättsväsenden. Låt oss börja med det här om Mahr!

Vad är mahr egentligen? Mahr kallas den tradition i de muslimska Shari’a-lagarna som innebär att mannen ger kvinnan en gåva eller summa pengar vid ingående av äktenskap. Den kan liknas vid den svenska seden om brudpeng. Mahr är inte att jämföra med betalning för kvinnan utan dess huvudsakliga ändamål är att ge kvinnan det ekonomiska stöd hon behöver vid eventuell äktenskapsskillnad eller vid makens dödsfall. Eftersom kvinnan inte kan ärva det gemensamma hemmet ska mahr alltså möjliggöra starten av ett nytt liv.

Avtalet om mahr kan se olika ut beroende på vilken sedvänja som är gällande i det muslimska landet, men ett vanligt tillvägagångssätt är att reglera mängden mahr i äktenskapskontraktet. Vanligtvis formuleras avtalet så att kvinnan erhåller en del vid kontraktets tecknade och resterande del vid äktenskapsskillnad eller makes död. Således blir mahr kvinnans enskilda egendom som hon fritt får förfoga över och hennes anhöriga får möjlighet att ärva egendomen när hon och hennes make gått bort. För de fall mahr inte reglerats i äktenskapskontraktet avgörs mängden utifrån en lämplighetsbedömning. Bedömningen grundas på kvinnans sociala ställning och faktorer som familjens status, kvinnans ålder, utbildning, utseende och sexuell erfarenhet tas i beaktande.

All egendom som inte är förbjuden att sälja eller använda enligt Shari’a-lagarna kan utgöra mahr. Exempel på detta är smycken, fast eller lös egendom, pengar, utbytbara varor och nyttjanderättigheter. Egendom som är förbjudna av islam, såsom alkoholhaltiga drycker, svin och kött av döda djur kan dock aldrig utgöra mahr.
När en mahr-överenskommelse har aktualiseras i familjerättsliga mål har domstolarna haft svårt att hitta en motsvarighet i den svenska lagstiftningen. De har därför valt att bedöma avtalet utifrån allmänna förmögenhetsrättsliga principer om avtalsfrihet. I de fall tvångsäktenskap förekommit har domstolarna bedömt överenskommelsen som stötande och avtalet har därför ansetts ogiltigt. Oavsett hur domstolarna väljer att tolka dessa utländska avtal kan det med säkerhet slås fast att globaliseringen bidrar till en ökad förekomst av dem.

I de flesta fall i Sverige där en tvist om Mahr föreligger och där svensk domstol är involverad, tvingas den som vill ha ut sin mahr att driva en civilrättslig process kring mahr. Internationella privaträttsliga och civilrättsliga regler kan då tillämpliga.