Archive for oktober, 2015

Nu införs tillfälliga uppehållstillstånd
27 oktober, 2015

Det har väl inte undgått någon att tillfälliga uppehållstillstånd är en realitet snart. Den tidsbegränsade lagändringen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd införs som huvudregel för flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Rätten till familjeförening kommer att kvarstå i enlighet med EU-rätten. Kategorier som undantas i lagändringen som fortsättningsvis kommer ha permanent uppehållstillstånd som huvudregel är ensamkommande barn, barnfamiljer och kvotflyktingar. Det tillfälliga uppehållstillståndet ska bli permanent efter tre år om skyddsskälen återstår eller om det går att visa att personen kan försörja sig själv.

Lagändringen gäller under tre år efter att den trätt i kraft och kommer även att tillämpas på ansökningar som gjorts innan dess.

Annonser

Advokatbyrå
12 oktober, 2015

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå kan nu meddela att byrån efter drygt fem år som juristbyrå sedan den 2 oktober 2015 har övergått till att vara Advokatbyrå, detta efter att Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem valts in som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund.

Välkommen till Hatem & Sjunghamn Advokatbyrå!