Archive for the ‘Event’ Category

Inbjudan till juridisk seminarieserie
19 februari, 2013

Hatem & Sjunghamn JuristbyråNu anordnar vi för andra året i rad en mycket uppskattad juridisk seminarieserie i tre delar inom våra specialstområden, familjerätt, migrationsrätt och brottmål.

Tid:               Den 8, 15 och 22 april 2013 kl. 18.00 – 20.00

Plats:             Rådmansgatan 72, 113 60 Stockholm

Anmälan:      Anmälan sker senast den 18 mars 2013 på info@hatemsjunghamn.se. Utbildningen är kostnadsfri, men på grund av begränsat antal platser skulle vi uppskatta om Ni, i det fall Ni inte kan komma, hittar en ersättare eller kontaktar oss omgående, dock senast den 25 mars 2013

Föreläsare:     Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem

Aktörer inom kvinnojourer, brottsofferjourer och andra verksamma inom frivilligorganisationerna har företräde. Övriga intressenter har möjlighet att delta i mån av plats.

Välkomna!

 

 

 

Annonser

En dag om entreprenörskap – på juristernas arbetsmarknadsdag
19 november, 2012

På onsdagen den 21 november 2012 har vi på Hatem & Sjunghamn juristbyrå äran att få gästa drivhusets workshop om entreprenörskap i Uppsala, på juristernas arbetsmarknadsdag.

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ arbetsmiljö i syfte att skapa framtidens företag. Och vi har blivit inbjudna till att hålla en inspirationsföreläsning genom att berätta om vår företagsresa i hopp om att fler studenter ska känna till de olika möjligheter och karriärsval som bjuds.

Vi ser fram emot möjligheten att få inspirera och även själva bli inspirerade av de många personer som sitter på fantastiska idéer och planer, genom vilka de avser att starta och driva företag.

Är du student och befinner dig i Uppsala? Då ska du passa på att besöka Drivhuset för att lyssna, inspireras och ställa dina frågor kring företagande och att våga starta ett företag.

Nadja Hatem gästar Umeå
16 oktober, 2012

Är du kvinna och vill starta företag? Befinner du dig i Umeå eller i trakterna däromkring? Då ska du passa på att besöka Almi Nords företagspartner för att lyssna, inspireras och ställa dina frågor kring företagande och att våga starta ett företag.

Nadja Hatem, en av grundarna till Hatem & Sjunghamn Juristbyrå talar om sin resa som jurist, företagare och entreprenör och hur vägen har sett ut till idag.

Vi ses på torsdagen den 18 oktober kl. 11.00-14.30 på Restaurang Rex på Rådhusgatan, Umeå.

Vardagsjuridik för alla- välkomna på en kväll med oss!
4 september, 2012

Hatem & Sjunghamn Juristbyrå inbjuder Er till en kväll med matnyttig juridisk information som rör ditt privata liv.

Under kvällen kommer vi att beröra familjerätten, migrationsrätten och straffrätten och vad du ska tänka på om du blir utsatt för brott. Vi informerar om familjerättens olika områden där fokus läggs på skilsmässa, vårdnadsfrågor om barn och bodelningsfrågor. Vi kommer även att beröra frågor om hur man får uppehållstillstånd genom asyl, anknytning och arbetstillstånd.

Du kommer därefter att få möjlighet att ställa dina frågor under kvällen och få en kort kostnadsfri konsultation av ditt juridiska ärende och frågeställningar efter seminariet.

Seminariet erbjuds på svenska och arabiska.

Datum och tid: 15 september kl. 16.00.
Plats: ABF Sörmland
Kungsgatan 14, 630 14 Eskilstuna

Nybyggare behövs!
29 maj, 2012

Idag drivs närmare 85 000 företag av personer med utländsk bakgrund och tillsam­mans sysselsätter de närmare en kvarts miljon arbetsföra människor. Ändå finns det i dagens Sverige inte en självklar inställning till att lika möjligheter ökar tillväxten.

Den 31 maj arrangerar Tillväxtverket en konferens tillsammans med stiftelsen IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige) med fokus på Nybyggare tillika företagare med utländsk bakgrund där olika frågor ställs på sin spets.

Hatem & Sjunghamn kommer att finnas med på plats för att diskutera de framgångar och svårigheter vi har haft som företagare.

För mer information, besök Tillväxtverkets webbplats.

Kvinnliga talare
21 maj, 2012

Hatem & Sjunghamn har sedan en tid tillbaka anlitats som inspirationsföreläsare och att våga ta steget fullt ut med sin affärsidé.

”Det var en väldigt spännande och inspirerande historia som de berättade, med en stor portion humor och självdistans. Inte nog med att de bröt mönstret när det gällde valet att bli egna istället för att göra karriär på en stor byrå, så bröt de också mönstret genom deras sätt att marknadsföra sig och hitta mentorer. De visade på ett stort mod, var framåt, tuffa och målmedvetna och på det viset fantastiska förebilder som entreprenörer. Publiken blev inspirerade, mådde bra och skrattade med dem.” Peter Germér- Företagarna!

Vill ni också höra Hatem & Sjunghamn tala om sin företagsresa- kontakta oss på 08-410 05 220 alternativt att ni bokar oss via Kvinnliga Talare!

Hatem & Sjunghamn bjuder in till seminarium
25 april, 2012

I maj lanserar Hatem & Sjunghamns en föreläsningsserie i tre delar där aktörer och intressenter bjuds in till seminarium med humanjuridik i fokus. Första föreläsningen som äger rum den 7 maj mellan 18.00-20.00 i våra lokaler på Rådmansgatan 72, fokuserar vi på brottsoffret och den våldsutsatte och vänder oss framförallt till brottsofferjourerna.

Brottsofferjourerna är en av de aktörer som först kommer i kontakt med den våldsutsatte. Det är inte sällan den våldsutsatte känner till sina rättigheter och möjligheter, varför det tunga informationslasset hamnar hos just brottsofferjourerna. Vi jurister kommer oftast in i bilden under ett senare skede.

Vår erfarenhet säger oss också att om den våldsutsatte redan från början fått ta del av viss grundläggande juridisk information avseende sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter har denne lättare att ta till den påbyggande information och rådgivning som vi jurister i ett senare skede tillhandahåller. Det är även syftet med detta seminarium, nämligen att genom informationsutbyte oss aktörer emellan utrusta den våldsutsatte med mer information på ett tidigt stadium.

De rättsområden som berör den våldsutsatte är sällan enbart i straffrätten, utan i de allra flesta fall kommer även frågor inom familjerätt upp.

Varmt välkomna att delta och närvara.

Det är begränsat antal platser som gäller. Anmälan sker till info@hatemsjunghamn.se och senast den 30 april. Seminariet är kostnadsfritt.

Vad är det värsta som kan hända?
11 april, 2012

Under föregående vecka skrev jag en artikel för Företagande.se med rubriken; Vad är det värsta som kan hända?”

Artikeln skrev jag med anledning av att det nog var den fråga som jag och Nadja verkligen besvarade innan vi startade vårt företag. En fråga som jag anser är en av de viktigare frågorna att faktiskt tänka på och besvara för alla som sitter på en fantastisk idé eller funderar på att följa upp ett projekt de verkligen tror på, men är osäkra på om möjligheterna verkligen överväger riskerna.

Att lämna den frågan outredd leder många gånger till att människor inte vågar ta steget fullt ut. Man är rädd för vad som kan hända. Men få gånger har man någon verklig insikt om vad värsta fall scenariot är. Det är ju genom att rita upp ett värsta fall scenario som det går att utvärdera om det är värt att ta risken. och mitt syfte med artikel är just att uppmuntra andra till att verkligen utvärdera sin ”värsta fall scenarier” och se om de verkligen är så farliga som man tror.

Gå in och läs artikeln på företagande.se för inspiration.

Missa inte!
27 mars, 2012

Vidga dina vyer, byt perspektiv och våga ställ den där frågan!
Det finns de som tycker att genus inte behandlas tillräckligt inom juristprogrammet och de finns de som tycker att det där genusseminariet varje termin är bortkastad tid. Oavsett vilken grupp du tillhör, ta nu chansen att få höra varför genusperspektivet kan vara viktigt att ha med sig som jurist.
Jämställdhets- och mångfaldsgruppen bjuder in till en inspirerande miniföreläsning! På plats finns Eva Nilsson, forskningsteamet Umeå Gender Studies in Law and Society, berättar om skälen till att ha genusvetenskap som en naturlig del i juridiska utbildningen. Vi på Hatem & Sjunghamn juristbyrå kommer också att finnas på plats och berättar om hur vi tillämpar ett genus- och/eller normkritiskt synsätt i vårt arbete på byrån.
Häng på- mer spännande än så här kan det inte bli!

Tack Helena Bering för 2011 års stipendium
14 november, 2011

Helena Bering mördades den 18 augusti 2004 och föll offer för det brutala våld hon i hela sitt liv arbetade med att bekämpa. Helena Berings Minnesfond hyar bildats för att fortsätta hennes kamp för utsatta människor och mot våld. Fonden har i uppdrag att varje år dela ut ett stipendium till en person eller grupp som gjort en konkret insats för att förebygga våld och mänskligt lidande.

I år har vi valts att få representera Helena Berings arbete, för vårt engagemang i asylkommitténs flyktingmottagning i Stockholm. Mer information hittar ni på Helena Berings webbplats.

Med stor ära och ödmjukhet tackar vi Helena Berings minnesfond för att just vi får vara 2011 års stipendiater och få representera Helena Berings oerhört viktiga arbete.

Den 20 november klockan 13-16 på ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41 i Stockholm hålls seminarium och stipendiutdelning ur Helena Berings Minnesfond. Mer information finner ni här, och ni är varmt välkomna att delta.