Archive for the ‘Rådgivning’ Category

Förändrat läge för irakiska asylsökande!
23 juni, 2014

Läget för asylsökande från Irak ändrades under år 2008, genom att praxis gentemot Irak skärptes för irakier som därefter behövde visa att det låg en konkret och individuell hotbild, ett bevisläge som var ytterst svårt för många asylsökanden.  Det räckte då inte att peka på den allmänna situationen i landet som asylsökande. Det sades i praxis från migrationsöverdomstolen att det inte rådde någon väpnad konflikt, men att det förelåg svåra motsättningar, något som inte räckte att peka på då, då det inte var tillräckligt för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Läget i Irak har dock försämrats på senare tid och den militanta gruppen ISIS har genom våld och hot om våld på kort tid fått stor kontroll över flera städer i Irak, däribland Mosul, Falluja och stora delar av Anbar-provinsen väster om Bagdad.

Efter att situationen har försämrats och i takt med ISIS framryckning har Migrationsverket i en rättslig styrning från den 13 juni 2014 låtit meddela att den situation med militärt våld och hot om våld som nu föreligger i provinserna Nineva, Salah al-Din och Anbar är av sådan karaktär och omfattning att kriterierna för inre väpnad konflikt enligt utlänningslagens 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet är uppfyllda. I övriga delar av Irak får alltjämt svåra motsättningar anses råda i enlighet med 4 kap 2 a § första stycket 1p. utlänningslagen. Detta samtidigt som det för inte alltför länge sedan ett avgörande kommit från Europadomstolen, där definitionen av väpnad konflikt nu vidgats varför även konflikter som tidigare inte ansågs uppfylla de aktuella kraven hädanefter även ska betraktas såsom väpnade konflikter vilka kan vara skyddsgrundande, se vårt tidigare blogginlägg avseende den nya definitionen.

Med detta sagt och med de nya rättsliga styrningarna som finns från migrationsverkets sida samt den utvidgning som föreligger avseende definitionen gällande väpnad konflikt får det förstås som att asylsökande och papperslösa hemmahörande i Irak, och i synnerhet de från områden som det särskilt pekas på i migrationsverkets rättsliga styrning, nu föreligger möjlighet för irakier att ansöka om verkställighetshinder/inhibition alternativt begära om ny prövning av sina ärenden. Alltså att det allmänna läget kan vara tillräckligt för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige med anledning av den kritiska situationen i landet.

 

 

 

 

Annonser

Undvik misstag – håll avtalen uppdaterade
4 april, 2013

Gå in och läs vår senaste artikeln på Driftig.nu om vikten att inte glömma bort de avtal som redan undertecknats och kanske hamnat i byrålådan. Utan att faktiskt ta upp dem och vid behov revidera dem så de stämmer överens med de eventuella korrigeringar och kompletteringar som gjorts mellan er avtalsparter.

En dag om entreprenörskap – på juristernas arbetsmarknadsdag
19 november, 2012

På onsdagen den 21 november 2012 har vi på Hatem & Sjunghamn juristbyrå äran att få gästa drivhusets workshop om entreprenörskap i Uppsala, på juristernas arbetsmarknadsdag.

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ arbetsmiljö i syfte att skapa framtidens företag. Och vi har blivit inbjudna till att hålla en inspirationsföreläsning genom att berätta om vår företagsresa i hopp om att fler studenter ska känna till de olika möjligheter och karriärsval som bjuds.

Vi ser fram emot möjligheten att få inspirera och även själva bli inspirerade av de många personer som sitter på fantastiska idéer och planer, genom vilka de avser att starta och driva företag.

Är du student och befinner dig i Uppsala? Då ska du passa på att besöka Drivhuset för att lyssna, inspireras och ställa dina frågor kring företagande och att våga starta ett företag.

Piratkopia kan bli en dyr historia
14 augusti, 2012

Så här i semestertider är det många som far och flänger runtom i världen. Och då är det inte alls ovanligt att en och annan piratkopierad märkesvara inhandlas. En falsk Rolexklocka till en bråkdel av originalpriset, en piratkopierad Louis Vuitton-väska för någon hundring eller ett par fejkade Diorsolglasögon för inga pengar alls, på semesterresan kan det vara lockande att köpa billiga förfalskningar. Men se upp, olika lagar gäller i olika länder. I bland annat Italien är det helt förbjudet att köpa piratkopierade varor, vilket innebär att polisen kan bötfälla dig allt från 500 till 10 000 euro om du upptäcks med fejkade produkter. Även i Frankrike är det hårda regler om en person blir påkommen med att köpa piratkopierade varor.

I Sverige dömdes nyligen en kvinna till böter av Stockholms tingsrätt efter att hon försökt  importera piratkopior av väskor och andra accessoarer av kända märken. Hugo Boss och Louis Vuitton vann tvisten i domstolen mot den kvinna som försökt importera piratkopior av deras produkter. Rätten fann att kvinnan gjort sig skyldig till varumärkesintrång och hon tvingas betala totalt 95 000 kronor till företagen.

Att föra in en piratkopierad vara i Sverige idag för privat bruk är dock inte olagligt, så länge det inte är för kommersiellt bruk.

Gör det enklare vid skilsmässan med din kompanjon
11 november, 2011

Vad är egentligen svårast, att skilja sig från sin partner eller från sin kompanjon, vad gör du om ni är oens i ett beslut eller om ni ska skiljas? Experten Nadja Hatem ger dig råd om hur ni lättare löser konflikter eller om ni är oens i ett beslut. Oavsett vilket kan det vara jobbigt både ekonomiskt och emotionellt.

För några dagar sedan blev jag tillfrågad, i egenskap av jurist, en fråga som förbryllade mig en aning. En fråga som nog inte hör till vanligheterna att tänka på. Men en fråga som vi jurister älskar att grotta oss in i.

Frågan löd som så; Vad är egentligen tyngst både känslomässigt och ekonomiskt, att skilja sig från sin kompanjon i företaget eller att skilja sig från sin partner? Som en person som rätt ofta har svar på tal blev jag mållös i någon minut, ja vad är svårast både emotionellt och ekonomiskt?

Det emotionella kan man aldrig värja sig mot, känslor styr oss människor och vi kommer aldrig ifrån det. Emotionellt är det väldigt tungt att skilja sig från sin partner och lika tungt är det att skiljas från sin kompanjon/ kompanjoner. I båda fallen har man investerat tid, känslor, engagemang och kärlek till det man tror på. Men som allt annat i livet må det vara en lättnad att gå vidare- att låta livet fortsätta sin gilla gång.

Så kommer vi till den ekonomiska biten- hur viktig är den? I en relation eller ett kompanjonskap där allt är som det ska spelar ekonomin inte någon större roll. Det spelar ingen roll vem som drar in pengar, vem som jobbar mest, vems driv som för relationen/ affären vidare. Ja man är rätt nöjd, man gillar varandra och man är ett team- eller? Jo visst är det så och i ett drömscenario behöver man aldrig prata pengar, prestationer eller förväntningar. Det löser sig på något sätt av sig självt. Tror man.

Men verkligheten brukar ju rätt ofta göra sig påmind. Som företagare eller gifta/sambor kan livet ta en annan vändning än man hade tänkt sig och förändringar uppkommer. Man vill kanske vidare. Med andra ord förändras tillvaron och i värsta fall i ett kaotiskt tillstånd som både emotionellt och ekonomiskt blir ohållbar.

Därför är det oerhört viktigt att man, när man ingår vilket samarbete som helst tar sig en rejäl funderare över olika situationer och hur man skulle vilja ta sig ur dem i det fall man skulle vilja det. Ingår man äktenskap eller en samborelation- ja då kan det vara hög tid att fundera över ett äktenskapsförord eller samboavtal. Det är då inte tillräckligt att bara fundera i sin ensamhet, utan även ta upp frågan med sin partner och tillsammans komma fram till en lösning som passar båda. Oavsett om man väljer att skriva ett kontrakt eller inte- så har man i vart fall tagit ställning.

Ingår man en affärsuppgörelse eller startar ett företag med en eller flera personer, då är det även här oerhört viktigt att i samförstånd med övriga ägare/kompanjoner finna lösningar på olika framtida frågeställningar. Vad händer om en vill sluta? Eller skiljer sig- hur påverkar det företaget? Om någon dör? Eller om delägarna inte är överens- hur löser man sådana situationer? Det är självfallet svårt att förutspå alla frågor som kan uppkomma men ett aktieägaravtal/ kompanjonsavtal kan bespara många företag och relationer tid, pengar och energi

Hur du undviker bluffakturor och falska avtal!
18 oktober, 2011

Många nyföretagare, oftast de som har en enskild firma, är idag måltavla för oseriösa företag. Småföretagare kan få fakturor för något de aldrig beställt eller inte trodde var en beställning. Ibland händer det till och med att dessa oseriösa företag helt plötsligt skickar en faktura för något som nyföretagaren trodde var ett kostnadsfritt erbjudande.Det kan också röra sig om fakturor på en mycket högre summa eller en avsevärd längre bindningstid än vad som troddes vara överenskommet.

Många av dessa säljare ger erbjudanden, säger det man vill höra och ger en de villkor man önskar under början av telefonsamtalet, men när det går över till en inspelning och de läser upp avtalet är det många som inte riktigt lyssnar, utan bara säger ja och utgår från att säljaren läser upp det som de talat och överenskommit om tidigare.

Avtalen som läses upp kan då skilja sig i pris, bindningstider, kvalité och innehåll av den tjänst som de sålt till en när man får avtalet i handen.

Tänk på det här innan du väljer att köpa något från någon som vill sälja till dig som företagare;

– Som företagare är du inte längre privatperson. Inte ens om de ringer dig på kvällstid. Många som driver enskilda firmor har sällan, i vart fall till en början, gjort en tydlig skiljelinje att de inte enbart är konsumenter längre.

– Agera direkt om du ingått ett avtal för varor eller tjänster som du inte vill ha.

– Ingå aldrig muntliga avtal eller skriftliga avtal för den delen där du är osäker på innehållet eller vilket företag du har att göra med. Be hellre att få återkomma och läs igenom allt i lugn och ro och vid oklarheter, kräv skriftliga förtydliganden och förklaringar i avtalet.

– Anser du att du blivit lurad/vilseledd på ett sätt som är att anse som bedrägeri, gör då en polisanmälan.

 

Hyresrättens skick
4 augusti, 2010

Regler kring vilket skick en hyreslägenhet ska vara i finns i Jordabalkens 12 kapitel, även kallad Hyreslagen. Men även om lagstiftningen tydligt ställer krav på lägenhetens skick sammanfaller inte alltid hyresgästens och hyresvärdens åsikter om förvaltningen av fastigheten och lägenheten.

Skicket på lägenheten, speciellt i de fall hyresrätten avser en bostadslägenhet är oftast av stor vikt för hyresgästen, men det kan ibland vara svårt att veta vilket skick man som hyresgäst har att kräva. Från lagstiftningen framgår att hyreslägenheten ska vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt den allmänna uppfattningen i orten, såvida avtal om bättre skick inte föreligger.

Kravet på att lägenheten ska vara fullt brukbar innebär inte enbart att det ska vara möjligt att bo i lägenheten utan det innefattar även vissa krav på lägenhetens standard. Sprickor i badrumstak, uttjänta dörrar och sliten målning har t.ex. ansetts innebära att lägenheten inte är fullt brukbar.

Om lägenheten inte håller det skick som följer av lagen kan du som hyresgäst vidta vissa åtgärder mot hyresvärden. De åtgärder du har rätt till är s.k. självhjälp, uppsägning i förtid, nedsättning av hyran, skadestånd eller åtgärdsföreläggande.

Men då det i många fall kan vara svårt att som hyresgäst med säkerhet veta huruvida skicket på lägenheten verkligen uppfyller lagstiftningens krav eller inte, är det fördelaktigt att i första hand kontakta hyresvärden och diskutera de problem som föreligger med denne och i andra hand, om någon överenskommelse inte kan nås mellan hyresgästen och hyresvärden vända sig till hyresnämnden. Fördelen med att vända sig till hyresnämnden innan man som hyresgäst vidtar några drastiska åtgärder är att hyresnämnden utreder huruvida skicket på lägenheten uppfyller lagstiftningens krav eller inte samt tar beslut i frågan huruvida hyresvärden är skyldig att vidta förbättringar avseende lägenheten.

I vissa fall kan hyresvärden och hyresgästen inför en inflyttning ha avtalat om bättre skick än det som ställs av lagstiftaren. I det fall en sådan överenskommelse träffats är hyresvärden skyldig att tillhandahålla det skick som avtalats. Har man som hyresgäst en skriftlig överenskommelse med hyresvärden om bättre skick kan man vända sig till hyresnämnden med avtalet i det fall hyresvärden inte tillhandahåller överenskommet skick.

Svårare är det om man som hyresgäst endast har en muntlig överenskommelse. Inte för att den inte är giltig, för även muntliga överenskommelser är giltiga, utan för att här kan det uppstå bevissvårigheter. Det kan bli väldigt svårt för hyresgästen som endast muntligen kommit överens med hyresvärden om bättre skick att visa på detta, speciellt om hyresvärden förnekar förekomsten av en sådan överenskommelse. Men det sagt innebär det inte att det inte finns några möjligheter att visa på att en muntlig överenskommelse om bättre skick föreligger, men att då skriftligt avtal saknas, får andra bevismedel vidtas, såsom eventuella vittnen.

Att driva företag i Sverige
19 maj, 2010

Vi får ofta in frågor angående möjligheten för utländska medborgare att starta och driva företag här i Sverige.  Så, jag tänkte gå in lite på området och försöka ge en överblick.

Det är skillnad på om du är EU/EES-medborgare eller om du är medborgare i ett land utanför EU. 

För dig som är medborgare i ett land utanför EU gäller följande.

Till en början behöver du självklart ett uppehållstillstånd om du ska arbeta under längre tid än tre månader med att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett redan etablerat företag.

För att kunna få uppehållstillståndet behöver du bl.a. visa på:

–          att du har det kapital som krävs för att etablera eller köpa ett företag

–          att du äger minst hälften av företaget,

–          att det är du som driver företaget och har det avgörande ansvaret,

–          att ditt företag förväntas nå en tillfredsställande vinst,

–          att du kan försörja dig och din eventuella familj, ca 60 000 kr/person/år,

–          att du har god branscherfarenhet,

–          att du har tidigare erfarenheter av att driva eget företag,

–          att du har en noggrann redogörelse avseende dina företagsplaner, samt

–          att du har kunskap i svenska och/eller engelska.

Utifrån dessa uppgifter gör migrationsverket en företagsekonomisk bedömning avseende dina företagsplaner för att avgöra om du uppfyller villkoren för att erhålla uppehållstillstånd som egenföretagare.

För dig som är EU/EES-medborgare är kraven mildare. Du har rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vill du däremot stanna längre än 3 månader måste du registrera dig hos migrationsverket.

För att bli registrerad måste du bl.a. skicka in;

–          ett registerbevis för företaget och/eller F-skattesedel,

–          en marknadsplan för företaget,

–          hyreskontrakt för lokal till verksamheten,

–          fakturor från företaget,

–          kvitto/fakturor på inköpt material,

–          momsredovisning,

–          överlåtelsehandlingar om du har köpt en redan etablerad rörelse.

Sedan finns det flera undantag från kravet om registrering, som t.ex. för EU/EES-medborgare som pendlar.

Området är som ni kan se inte det enklaste, men inget är omöjligt för oss företagare som VILL!

Testamente
5 maj, 2010

När jag läste arvsrätt på juristutbildningen bestämde jag mig för att jag skulle skriva ett testamente när jag blev äldre, runt 25 års ålder och uppåt. Idag är jag snart 28 och har ännu inte skrivit något testamente. För att jag precis som alla andra tycker att jag fortfarande är väldigt ung och har gott om tid på mig. Vilket jag säkert och förhoppningsvis har.

Oavsett mina egna framsteg avseende mitt testamente tänkte jag i alla fall ge er som har funderingar kring testamenten lite information och tips.

Som många vet är det dyrt att gå till en jurist eller advokat och skriva ett testamente och många försöker komma undan kostnaderna genom att hitta en gratismall som de använder. Jag ska inte underkänna gratismallarna (det skulle ändå inte tas på stort allvar, då jag är jurist och tar betalat för att skriva testamenten), utan det enda jag vill lämna er med är följande; var uppmärksamma, se till så att testamentet på ett klart och tydligt sätt tar fram er vilja och självklart att ni uppfyller alla regler kring formkrav och bevittning m.m. så att den är giltig.

Så, lite tips och information angående testamenten. Det finns olika typer av testamenten. Du som lever ensam utan några släktingar, kan antingen själv aktivt välja vem som ska få ärva dig eller inte skriva något alls och låta allmänna arvsfonden få allt. Vilket i och för sig inte är fy skam.

 Är du gift eller ingått partnerskap kanske du inte tycker att ett testamente är nödvändigt då makar har arvsrätt, alltså ärver varandra. Och det är helt rätt, så länge du eller din hustru/make inte har några barn från ett tidigare förhållande, i juridisk mening kallad särkullsbarn. I så fall går deras rätt till sin del av arvet i samband med att dennes förälder avlider före din rätt som efterlevande make/maka. Det kan medföra att du som efterlevande kan bli tvungen att sälja hus och hem för att lösa ut särkullsbarnen. Finns särkullsbarn är rekommendationen att ni skriver ett testamente där ni ber alla särkullsbarn att respektera er vilja att vänta med att ta ut sitt arv tills även den efterlevande maken/makan avlidit.

 För er som är sambo gäller helt andra regler. Ni ärver inte varandra, så vill ni trygga den andre sambon, se då till att skriva ett testamente. Finns inget testamente har den efterlevande sambon bara rätt till hälften av den gemensamma bostaden och därtill hörande bohaget. Och det kan innebära att den efterlevande sambon blir tvungen att flytta från den gemensamma bostaden, då man sällan har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra rättmätiga arvingar som den avlidnes föräldrar och syskon, på något annat sätt.

 Till sist finns ju också de som inte är gifta, ingått partnerskap eller är sambor men ändå vill ärva varandra, t.ex. två väldigt bra vänner. Även ni kan bestämma vem som ska ärva er, självklart då med hänsyn till eventuella bröstarvingar och andra rättmätiga arvingar. Ni kan alltså begära att arvsreglerna inte ska gälla för er utan att ni ömsesidigt vill ärva varandra.

Så här skriver du avtal!
22 april, 2010

Alla har ju skrivit ett och annat avtal under sina dar. Vissa ingår muntliga avtal och muntliga avtal är ju lika bindande som skriftliga, problemet är oftast bevisningen om det nu uppstår en tvist. Så här kommer några tips till dig som tänker ingår ett avtal och vill knåpa ihop ett alldeles eget avtal, glöm då inte att få med dessa punkter i avtalet, annars kan man få lite problem!

1. Rubrik
2. Avtalsparter
3. Definitioner
4. Parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter
5. Vad avtalet gäller
7. Kontraktstid
8. Påföljder
9. Uppsägningsvillkor
10. Metoder för tvistelösning
11. Ort, datum och parternas underskrifter