Överföring av asylsökande till Grekland stoppas!
3 november, 2010

Huvudregeln enligt Dublinförordningen är att en ansökan om asyl ska prövas i den första kontraktsstat som en asylsökande kommer till. Det innebär att en asylsökande som kommer till Sverige via Grekland ska skickas tillbaka till Grekland för att få sin asylansökan prövad där. Men undantag finns, exempelvis om det finns skäl att inte överföra den asylsökande på grund av humanitär art.

Sedan den 28 maj i år är överföringen av ensamkommande barn till Grekland stoppad och nu har Migrationsverket även beslutat att stoppa alla andra överföringar av asylsökande till Grekland i väntan på dom i ett pågående ärende hos Migrationsöverdomstolen.

Förhållandena för de asylsökande i Grekland har under lång tid nu kritiserats från olika håll och nu anser även Migrationsverket att det finns rättsliga förutsättningar för att stoppa överföringarna av asylsökande dit. Beslutet grundas på en utredningsresa som Migrationsverket genomfört under hösten, Europadomstolens begäran i flertalet enskilda fall att överföring till Grekland inte ska ske samt då det råder oenighet mellan de olika migrationsdomstolarna i Sverige kring överföringen av asylsökande till Grekland.

Så, vi inväntar nu med förväntan Migrationsöverdomstolens beslut i mål UM 7706-10.

Asylsökande ska få möjlighet att arbeta från dag ett
9 juni, 2010

Det skriver Billström i DN Debatt idag som kommenterar möjligheten för asylsökande att börja arbeta från första dagen de sätter sin fot i Sverige, något som blir möjligt efter 1 augusti i år. Syftet, enligt Billström, är att påskynda integrationen av asylsökande samt att det, kombinerat med kortare handläggningstider för asylsökandes ansökningar kommer att leda till en humanare asylpolitik. Den här möjligheten är dock begränsad till enbart asylsökanden som kan påvisa sin identitet. Tidigare har det nämligen varit så att asylsökanden vars ärenden tros ta längre tid än fyra månader att pröva, undantas från kravet på arbetstillstånd. Detta ska nu alltså ändras.

Vidare skriver Billström detta;  

En snabb prövning med rättssäkerheten i fokus är central när det gäller att förstärka respekten för fattade beslut. Den som under tiden ansökan prövats arbetat men som senare får avslag har med sig erfarenheter som kan vara värdefulla efter återvändandet till hemlandet.

Utan att gå in på några åsikter om detta är det viktigt att poängtera att verkligheten för många asylsökanden ser annorlunda ut än det Billström målar upp. Det är ingen dans på rosor att fly sitt land, det är inte heller solskenshistorier som dessa människor bär med sig. De allra flesta människor vill göra rätt för sig, oavsett om de bor i sitt eget land eller flyr till ett annat. Sen, om det är möjligt att finna ett jobb från den första dagen man satt sin fot i detta land är ju en annan femma. Det är ju allmänt känt att arbetsmarknaden i Sverige inte är den lättaste att ta sig in på, det även för människor som pratar flytande svenska. Så varför tror Billström att Mohammed från Somalia kommer att kunna hitta ett jobb här, så fort han anländer? Utan socialt nätverk eller kännedom om något i det nya landet, så är han ju chanslös. Det vore ju lite som att stoppa huvudet i sanden om vi ska tro något annat. Sen om denna Mohammed från Somalia inte kan visa på några som helst identitetshandlingar vilket är vanligt förekommande när någon smugglas ut från sitt hemland, så får han inte heller arbeta, för hans identitet anses vara okänd.

Min fråga är detta, varför med denna ansats till generösare invandringspolitik där den som klarar av att försörja sig själv ska eventuellt kunna får privilegier medan det i dagens Sverige finns tiotusentals människor som arbetar vitt, betalar skatt, har ett samordningsnummer, men som Migrationsverket vägrar bevilja arbetstillstånd. Människor som gång på gång visar att de minsann klarar av att arbeta och visar på god vilja genom att betala sin skatt. Istället tar staten emot skatten, av någon som inte anses ha rätt att arbeta och uppehålla sig i Sverige och som till följd av detta inte har rätt att ta del av det svenska samhället, trots att skatten dras av varje månad. Det tycker jag är en viktigare som Billström gärna får ta och skriva ett debattinlägg om.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.