Så här skriver du avtal!
22 april, 2010

Alla har ju skrivit ett och annat avtal under sina dar. Vissa ingår muntliga avtal och muntliga avtal är ju lika bindande som skriftliga, problemet är oftast bevisningen om det nu uppstår en tvist. Så här kommer några tips till dig som tänker ingår ett avtal och vill knåpa ihop ett alldeles eget avtal, glöm då inte att få med dessa punkter i avtalet, annars kan man få lite problem!

1. Rubrik
2. Avtalsparter
3. Definitioner
4. Parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter
5. Vad avtalet gäller
7. Kontraktstid
8. Påföljder
9. Uppsägningsvillkor
10. Metoder för tvistelösning
11. Ort, datum och parternas underskrifter

Annonser