Inbjudan till juridisk seminarieserie
19 februari, 2013

Hatem & Sjunghamn JuristbyråNu anordnar vi för andra året i rad en mycket uppskattad juridisk seminarieserie i tre delar inom våra specialstområden, familjerätt, migrationsrätt och brottmål.

Tid:               Den 8, 15 och 22 april 2013 kl. 18.00 – 20.00

Plats:             Rådmansgatan 72, 113 60 Stockholm

Anmälan:      Anmälan sker senast den 18 mars 2013 på info@hatemsjunghamn.se. Utbildningen är kostnadsfri, men på grund av begränsat antal platser skulle vi uppskatta om Ni, i det fall Ni inte kan komma, hittar en ersättare eller kontaktar oss omgående, dock senast den 25 mars 2013

Föreläsare:     Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem

Aktörer inom kvinnojourer, brottsofferjourer och andra verksamma inom frivilligorganisationerna har företräde. Övriga intressenter har möjlighet att delta i mån av plats.

Välkomna!

 

 

 

Annonser

Hatem & Sjunghamn bjuder in till seminarium
25 april, 2012

I maj lanserar Hatem & Sjunghamns en föreläsningsserie i tre delar där aktörer och intressenter bjuds in till seminarium med humanjuridik i fokus. Första föreläsningen som äger rum den 7 maj mellan 18.00-20.00 i våra lokaler på Rådmansgatan 72, fokuserar vi på brottsoffret och den våldsutsatte och vänder oss framförallt till brottsofferjourerna.

Brottsofferjourerna är en av de aktörer som först kommer i kontakt med den våldsutsatte. Det är inte sällan den våldsutsatte känner till sina rättigheter och möjligheter, varför det tunga informationslasset hamnar hos just brottsofferjourerna. Vi jurister kommer oftast in i bilden under ett senare skede.

Vår erfarenhet säger oss också att om den våldsutsatte redan från början fått ta del av viss grundläggande juridisk information avseende sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter har denne lättare att ta till den påbyggande information och rådgivning som vi jurister i ett senare skede tillhandahåller. Det är även syftet med detta seminarium, nämligen att genom informationsutbyte oss aktörer emellan utrusta den våldsutsatte med mer information på ett tidigt stadium.

De rättsområden som berör den våldsutsatte är sällan enbart i straffrätten, utan i de allra flesta fall kommer även frågor inom familjerätt upp.

Varmt välkomna att delta och närvara.

Det är begränsat antal platser som gäller. Anmälan sker till info@hatemsjunghamn.se och senast den 30 april. Seminariet är kostnadsfritt.