Revisionsplikten avskaffas, men…
5 november, 2010

Revisionsplikten, skyldigheten att ha en kvalificerad revisor, slopades den 1 november. Det innebär att privata aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier kan välja att avstå från revision.
De tre kriterierna är;
– högst 3 anställda,
– högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, och
– högst 3 miljoner kronor i nettoomsätttning.

De bolag som vill slopa revisionen måste dock aktivt välja detta genom att fatta ett formellt beslut samt anmäla det till Bolagsverket.

Frågan nu är om de privata aktiebolag som uppfyller kriterierna för att välja bort revision faktiskt kommer att göra det.

Det är inte okänt att näringslivet och marknaden har egna regler och förväntningar när det kommer till företag. Revisorn ger bolag ett mervärde, utöver granskningen, lite av en kvalitetsstämpel eller förtroendestämpel, vilket kan för många mindre bolag vara av stor vikt vid förehavanden med andra företag, borgenärer och leverantörer. Så hur stora förändringar denna lagändring kommer att medföra återstår att se.

En liten notis är att slopandet av revisionsplikten inte är gratis. Regeringen menar på att aktuellt beslut kommer att medföra bl.a. förlorade skatteintäkter och ökade kostnader för Bolagsverket samt Skatteverket, varför de förväntade inkomstförlusterna kompenseras genom en höjning av stämpelskatten på fastighetsförvärv för juridiska personer, vilket kommer träda i kraft den 1 januari 20111.

Annonser

Äntligen är det lättare att starta aktiebolag!
14 april, 2010

Ja, nu undrar ni säkert hur.
Innan den 1 april i år har det nämligen varit så att en person som startat ett aktiebolag varit tvungen att sätta in ett aktiekapital på minst 100 000 kronor för att kunna registrera bolaget. Men nu är regeln ändrad, vilket innebär att du som idag vill starta ett aktiebolag bara behöver sätta in minst 50 000 kronor för att registrera ditt aktiebolag. Alltså behöver du nu bara sätta in hälften av det belopp som tidigare krävts.

När vi funderade på att starta vår verksamhet var vi tveksamma till om vi verkligen ville gå in och låsa 100 000 kronor i vårt bolag när vi faktiskt inte är i ett så stort behov av kapital. Men eftersom aktiebolag var den mest fördelaktiga och flexibla bolagsformen valde vi att ändå välja det. Så, den ändring som har gjorts är ett välkommet inslag, men jag tror att det behövs mer än den sänkningen för att fler företagare faktiskt ska driva sina verksamheter genom ett aktiebolag. Sverige är fortfarande det land som i förhållande till många andra länder i Europa har ett ganska högt krav på lägsta tillåtna aktiekapital, som t.ex. i England där det endast krävs 1£ för ett Ltd, motsvarigheten till ett svenskt aktiebolag.

Sänkningen av kravet på det lägsta tillåtna aktiekapital har även fördelar för dig som redan har ett aktiebolag med ett aktiekapital om minst 100 000 kronor. Du som aktieägare i ditt bolag har möjlighet att få en skattefri återbetalning på 50 000 kronor. Dock är proceduren inte alltför enkel.
I det fall att du har ett aktiebolag där din verksamhet egentligen inte behöver ha ett bundet kapital på 100 000 kronor kan du sänka aktiekapitalet och faktiskt få tillbaka mellanskillnaden – skattefritt!

Bakgrunden till sänkningen av kravet på det lägsta tillåtna aktiekapital är helt enkelt att man från politiskt håll ansett att en sänkning av aktiekapitalet medför att fler företagare både vill och nu vågar starta aktiebolag – något som ökar konkurrensen och leder till ökad tillväxt. Sänkningen har även ansetts vara viktig för alla oss tjänsteföretagare som har verksamheter vilka inte är särskilt kapitalkrävande, då vi nu kan starta och driva våra verksamheter genom ett aktiebolag, utan att behöva gå in med ett väldigt stort kapital redan vid starten.

Men självklart finns det även nackdelar med att minska aktiekapitalet. Bland annat så kan det leda till kreditförluster för de borgenärer som genom avtal inte kan kräva säkerhet samt leda till att aktiebolagsformen allt mer börjar användas vid ekonomisk brottslighet. Från politiskt håll har man dock ansett att nackdelarna är små i förhållande till fördelarna, men i praktiken vet man ju inte hur det kommer att bli.