Säkerhetsläget i Syrien!
3 november, 2015

Enligt Centret för landinformation och omvärldsanalys, så fortsätter den redan svåra situationen för landets civilbefolkning  att förvärras, varvid urskillningslösa flygbombningar utförda av det syriska flygvapnet alltjämt är vanliga liksom att urskillningslös granatbeskjutning utförd av rebellgrupper, extremister och terrorlistade grupper fortsätter att döda, skada och fördriva civila. Med anledning av konfliktens oroande utvecklig ser centret ingen möjlighet till att situationen ska stabiliseras under överskådlig tid liksom att den ryska inblandningen i ett kortsiktigt perspektiv enbart kan ses som en eskalering av krigstillståndet.

Annonser

Nytt rättsligt ställningstagande för syrier i Sverige!
10 september, 2013

Och så har det blivit höst igen. Hatem & Sjunghamn har precis fyllt fyra år. Det var exakt fyra år sedan vi startade byrån, utan befintligt klientel, utan namn och utan något kapital i en stad som kryllar av byråer. På fyra år har vi hunnit gå livets hårda skola, levt knapert, delat rum och lokaler med människor från alla världens hörn, huserat ett dussintal praktikanter, haft anställda, åtagit oss pro bonouppdrag som vi trott på och ändrat praxis. Vi har också gjort en hel del tabbar men framförallt har vi vuxit och funnit oss i tillvaron som företagare.

Nytt rättsligt ställningstagande för syrier i Sverige!
Med anledning av orolighetern och det upptrappade våldet i Syrien har nu Migrationsverkets rättschef kommit med ett nytt och välkommet ställningstagande för de syrier som befinner sig i Sverige och ny asylsökande. Från och med nu kommer syrier att beviljas uppehållstillstånd, i enlighet med huvudregel, alltså permanent uppehållstillstånd och inte som tidigare då de beviljades tillfälliga uppehållstillstånd, oftast treårigt uppehållstillstånd. Det här är inte bara välkommet med anledning av att människor nu kan börja bygga upp sina liv i Sverige och inte befinna sig i ovisshet, utan även då familjeanknytning blir en verklighet. De personer som har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd har tidigare inte kunnat få sina anhöriga på familjeanknytning till Sverige vilket lett till stor oro hos dessa personer. För de som redan har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan dessa nu få sina uppehållstillstånd omvandlade till ett permanent uppehållstillstånd. Det var på tiden säger vi.