Att driva företag i Sverige
19 maj, 2010

Vi får ofta in frågor angående möjligheten för utländska medborgare att starta och driva företag här i Sverige.  Så, jag tänkte gå in lite på området och försöka ge en överblick.

Det är skillnad på om du är EU/EES-medborgare eller om du är medborgare i ett land utanför EU. 

För dig som är medborgare i ett land utanför EU gäller följande.

Till en början behöver du självklart ett uppehållstillstånd om du ska arbeta under längre tid än tre månader med att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett redan etablerat företag.

För att kunna få uppehållstillståndet behöver du bl.a. visa på:

–          att du har det kapital som krävs för att etablera eller köpa ett företag

–          att du äger minst hälften av företaget,

–          att det är du som driver företaget och har det avgörande ansvaret,

–          att ditt företag förväntas nå en tillfredsställande vinst,

–          att du kan försörja dig och din eventuella familj, ca 60 000 kr/person/år,

–          att du har god branscherfarenhet,

–          att du har tidigare erfarenheter av att driva eget företag,

–          att du har en noggrann redogörelse avseende dina företagsplaner, samt

–          att du har kunskap i svenska och/eller engelska.

Utifrån dessa uppgifter gör migrationsverket en företagsekonomisk bedömning avseende dina företagsplaner för att avgöra om du uppfyller villkoren för att erhålla uppehållstillstånd som egenföretagare.

För dig som är EU/EES-medborgare är kraven mildare. Du har rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vill du däremot stanna längre än 3 månader måste du registrera dig hos migrationsverket.

För att bli registrerad måste du bl.a. skicka in;

–          ett registerbevis för företaget och/eller F-skattesedel,

–          en marknadsplan för företaget,

–          hyreskontrakt för lokal till verksamheten,

–          fakturor från företaget,

–          kvitto/fakturor på inköpt material,

–          momsredovisning,

–          överlåtelsehandlingar om du har köpt en redan etablerad rörelse.

Sedan finns det flera undantag från kravet om registrering, som t.ex. för EU/EES-medborgare som pendlar.

Området är som ni kan se inte det enklaste, men inget är omöjligt för oss företagare som VILL!

Annonser